AutoCAD dla zaawansowanych. Programowanie.

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
26.25 zł
Dział: Informatyka
Autor
Ludwik Kania
Podręcznik/Skrypt, 184 s., 2010 r., 300 egz.
ISBN
978-83-7193-493-3
Spis treści
Wstęp
 1. Skrypty w programie AutoCAD
  1. Czym jest skrypt programu AutoCAD?
  2. Programowe pisanie skryptów
  3. Tworzenie makropoleceń w programie AutoCAD
  4. Podsumowanie
 2. Podstawy języka AutoLISP
  1. Elementy języka AutoLISP
   1. Typy danych
   2. Składnia wyrażeń AutoLISP
   3. Funkcje użytkownika
   4. Funkcja anonimowa
  2. Uruchamianie programów AutoLISP
  3. Środowisko Visual LISP
   1. Okno edycji
   2. Okno konsoli
  4. Podstawowe instrukcje języka AutoLISP
   1. Wybrane instrukcje do wprowadzania danych
   2. Wybrane instrukcje do obsługi list
   3. Polecenia do obsługi zmiennych systemowych AutoCAD-a
   4. Uruchamianie poleceń AutoCAD-a
  5. Pierwszy program
   1. Program PROG01 - rysowanie prostokąta
  6. Obliczenia w AutoLISP-ie
   1. Operacje arytmetyczne
   2. Funkcje algebraiczne i trygonometryczne
   3. Ważniejsze pozostałe funkcje matematyczne
   4. Funkcje geometryczne
  7. Obsługa środowiska, funkcje wewnętrzne, obsługa błędów
   1. Program PROG02 - rysowanie prostokąta 2
   2. Obsługa środowiska AutoCAD-a - LUW
   3. Obsługa środowiska AutoCAD-a - opcje polecenia WARSTWA
   4. Program PROG02 - rysowanie prostokąta 2 - rozwiązanie zadania
   5. Obsługa środowiska AutoCAD-a - pomoce rysunkowe
   6. Funkcje wewnętrzne
   7. Obsługa błędów wykonania - funkcja *error* - pułapki
  8. Edycja obiektów rysunku
   1. Uwagi ogólne
   2. Wybrane funkcje do obsługi obiektów
   3. Wybrane funkcje do tworzenia zbiorów wskazań
   4. Wybrane funkcje do operacji na listach - część druga
   5. Właściwości elementów środowiska rysunku
  9. Przykłady programów wykonujących czynności edycyjne
   1. Program PROG05 - wskazanie obiektów do edycji przez nazwę
   2. Program PROG06 - wskazanie obiektów do edycji przez punkt
   3. Program PROG07 - wykorzystanie danych istniejących elementów
  10. Operacje logiczne
   1. Relacje i operatory logiczne
   2. Funkcja warunkowa if
   3. Funkcja wyboru cond
   4. Pętla typu while
   5. Pętla typu repeat
  11. Przykłady programów – operacje logiczne
   1. Program PROG08 - pętla while
   2. Program PROG09 - pętla repeat
   3. Program PROG10 - funkcja wyboru cond
  12. Funkcje do obsługi łańcuchów tekstowych i plików
   1. Funkcje konwersji
   2. Wybrane funkcje operacji na łańcuchach tekstowych
   3. Wybrane funkcje operacji na plikach
  13. Przykłady programów - operacje na plikach
   1. Program PROG11 - zapis współrzędnych punktów do pliku
   2. Program PROG12 - odczyt współrzędnych punktu z pliku
  14. Wybrane funkcje pomocnicze
  15. Testowanie programów
  16. Sterowanie programami i wykorzystanie kalkulatora geometrycznego
 3. Okna dialogowe w programach AutoLISP - język DCL
  1. Informacje ogólne
  2. Elementy okien dialogowych
  3. Składnia języka DCL i budowa okna
  4. Atrybuty wycinków
  5. Funkcje AutoLISP do obsługi okien dialogowych
   1. Obsługa okien i wycinków
   2. Wymiana danych między wycinkami a zmiennymi programu
   3. Obsługa błędów w wycinkach EDIT_BOX
   4. Obsługa list w wycinkach list_box i popup_list
   5. Obsługa wycinków image
  6. Przykłady okien dialogowych w programach
   1. Okna z wycinkami edit_box, image i button, ukrywanie wycinka - program PROG13
   2. Okna z wycinkami typu radio_button - program PROG14
   3. Okna z wycinkami list_box, popup_list, listy zależne - program PROG15
   4. Program rysujący siatki wykresów
 4. Kalkulator geometryczny
  1. Składnia wyrażeń numerycznych kalkulatora
  2. Funkcje kalkulatora geometrycznego
  3. Kalkulator geometryczny i AutoLISP
  4. Aplikacja KALKULATOR
 5. Modyfikacja menu AutoCAD-a
  1. Modyfikacja menu z poziomu AutoCAD-a
  2. Tworzenie menu częściowego w pliku tekstowym
   1. Menu sekcji POP
   2. Menu sekcji TOOLBARS
   3. Menu sekcji IMAGE
Literatura
Dodatek A. Wykaz funkcji AutoLISP omówionych w podręczniku
Dodatek B. Wykaz programów AutoLISP zamieszczonych w podręczniku