Wybrane przykłady obliczeniowe z podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
21.00 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Adam Kisiel, Jakub Kisiel, Robert Malmur
Podręcznik/Skrypt, Podręcznik, wyd. I, 204 s., 2010 r., 300 egz.
ISBN
978-83-7193-491-9
Spis treści
PRZEDMOWA
 1. I. ALGEBRA WEKTORÓW I.1. Wybrane działania na wektorach I.2. Obliczanie sumy oraz wypadkowej wektorów sił metodami graficzną i analityczną
 2. II. OBLICZANIE MOMENTÓW SIŁY WZGLĘDEM PUNKTU ORAZ PROSTEJ
 3. III. WOLNOPODPARTE BELKI PROSTE, WSPORNIKOWE, WIELOPRZĘSŁOWE GERBERA ORAZ BELKI ZAMOCOWANE
  1. III.1. Belka prosta wolnopodparta obciążona pionową siłą skupioną w środku jej rozpiętości
  2. III.2. Belka prosta wolnopodparta obciążona ukośną siłą skupioną
  3. III.3. Belka prosta wolnopodparta obciążona dwiema równymi pionowymi siłami skupionymi symetrycznie umieszczonymi względem pionowej osi przechodzącej w połowie jej rozpiętości
  4. III.4. Belka prosta wolnopodparta z obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym na jej rozpiętości
  5. III.5. Belka prosta wolnopodparta z obciążeniem ciągłym trójkątnym (1)
  6. III.6. Belka prosta wolnopodparta z obciążeniem ciągłym trójkątnym (2)
  7. III.7. Belka jednowspornikowa obciążona siłami skupionymi
  8. III.8. Belka dwuwspornikowa z obciążeniem ciągłym równomiernym na całej jej rozpiętości
  9. III.9. Belka zamocowana (utwierdzona) obciążona siłami skupionymi
  10. III.10. Belka zamocowana (utwierdzona) z obciążeniem ciągłym równomiernym na całej jej rozpiętości
  11. III.11. Belka wieloprzęsłowa przegubowa (Gerbera) obciążona siłami skupionymi
  12. III.12. Belki obciążone skupionymi momentami sił
  13. III.13. Belka z przykładowo dowolnym obciążeniem
 4. IV. POŁOŻENIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI ZŁOŻONYCH POWIERZCHNI PŁASKICH
  1. IV.1. Wyznaczenie środka ciężkości (geometrycznego) dwóch połączonych prostokątów
  2. IV. 2. Wyznaczenie środka ciężkości (geometrycznego) trzech połączonych prostokątów
  3. IV. 3. Wyznaczenie środka ciężkości (geometrycznego) kwadratowej płyty posiadającej trójkątne i kołowe wycięcie w swej powierzchni
  4. IV. 4. Wyznaczenie środka ciężkości (geometrycznego) połączonych dwóch kształtowników: dwuteownika i ceownika
 5. V. CENTRALNE MOMENTY BEZWŁADNOŚCI ORAZ WSKAŹNIKI WYTRZYMAŁOŚCI ZŁOŻONYCH PRZEKROJÓW PŁASKICH
  1. V.1. Wyznaczenie centralnych momentów bezwładności oraz wskaźników wytrzymałości dwóch połączonych prostokątów
  2. V.2. Wyznaczenie centralnych momentów bezwładności oraz wskaźników wytrzymałości trzech połączonych prostokątów
  3. V.3. Wyznaczenie centralnych momentów bezwładności oraz wskaźników wytrzymałości kwadratowej płyty posiadającej trójkątne i kołowe wycięcie w swej powierzchni
  4. V.4. Wyznaczenie centralnych momentów bezwładności oraz wskaźników wytrzymałości połączonych dwóch profili walcowanych: dwuteownika i ceownika
 6. VI. WYBRANE PRZYKŁADY WYMIAROWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 7. VII. DODATEK
  1. VII.1. Funkcje wielomianowe pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
  2. VII.2. Tablice i tabele
LITERATURA