METALOWE KOMPOZYTY ODLEWANE

Zdjęcie okładki
40,95 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Zbigniew Konopka
Monografia, Monografia nr 204, wyd. I, 180 s., 2011 r., 150 egz.
ISBN
978-7193-496-4
Spis treści
WSTĘP
Rozdział I
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH
 1. I.1.Właściwości metali, polimerów i ceramiki
 2. I.2.Otrzymywanie i właściwości włókien
  1. I.2.1.Włókna metalowe
  2. I.2.2.Włókna ceramiczne
  3. I.2.3.Wytwarzanie włókien monokrystalicznych
 3. I.3.Ogólna charakterystyka kompozytów
Bibliografia do rozdziału I
Rozdział II
PROJEKTOWANIE KOMPOZYTÓW METALOWYCH
 1. II.1.Dobór rodzaju materiału
 2. II.2.Dobór materiału z uwzględnieniem jego kształtu
 3. II.3.Dobór wielkości, kształtu i udziału fazy zbrojącej w kompozytach
  1. II.3.1.Zasady wzmacniania cząstkami
  2. II.3.2.Zasady wzmacniania włóknami
 4. II.4.Projektowanie wyrobu i metody wytwarzania
Bibliografia do rozdziału II
Rozdział III
ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE W KOMPOZYTACH
 1. III.1.Zagadnienie zwilżania faz zbrojących ciekłymi metalami
 2. III.2.Reakcje chemiczne między składnikami kompozytów
 3. III.3.Rola zwilżania w technologii zawiesin kompozytowych
Bibliografia do rozdziału III
Rozdział IV
KRYSTALIZACJA I KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW
 1. IV.1.Krystalizacja kierunkowa kompozytów
 2. IV.2.Oddziaływanie faz zbrojących w kompozycie na krystalizację osnowy
 3. IV.3.Oddziaływanie cząstek faz zbrojących z frontem krystalizacji
Bibliografia do rozdziału IV
Rozdział V
WYTWARZANIE WYROBÓW KOMPOZYTOWYCH METODAMI ODLEWNICZYMI
 1. V.1.Teoria mieszania i wytwarzanie układów dyspersyjnych
  1. V.1.1.Zagadnienia hydrodynamiczne w mieszalnikach
  2. V.1.2.Warunki wytwarzania układów dyspersyjnych w mieszalnikach
  3. V.1.3.Właściwości kompozytowych układów dyspersyjnych
 2. V.2.Grawitacyjne odlewanie kompozytów o osnowie metalowej
 3. V.3.Ciśnieniowe odlewanie kompozytów
 4. V.4.Odlewanie odśrodkowe kompozytów
 5. V.5.Metoda prasowania kompozytów metalowych
  1. V.5.1.Teoria infiltracji w technologii kompozytów metalowych
  2. V.5.2.Prasowanie zawiesin kompozytowych
 6. V.6.Odlewanie kompozytów metodą wytapianych modeli
Bibliografia do rozdziału V
Rozdział VI
WŁAŚCIWOŚCI METALOWYCH KOMPOZYTÓW ODLEWANYCH
 1. VI.1.Właściwości mechaniczne
 2. VI.2.Właściwości trybologiczne
Bibliografia do rozdziału VI