Wybrane problemy współczesnej termografii i termometrii w podczerwieni

Zdjęcie okładki
22,05 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Waldemar Minkina (red.)
Monografia, Monografia 214, Wyd. I, 148 s., 2011 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-512-1
Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli - Waldemar Minkina
Wprowadzenie - Waldemar Minkina
  1. Podstawy teoretyczne promienistej wymiany ciepła - Waldemar Minkina
  2. Wyznaczanie wybranych parametrów defektów materiałowych metodą aktywnej termografii w podczerwieni - Sławomir Gryś
  3. Zastosowanie morfologii matematycznej do wykrywania defektów materiałowych z wykorzystaniem aktywnej termografii w podczerwieni - Sebastian Dudzik
  4. Analiza sekwencji termogramów w dziedzinie częstotliwości - Janusz Baran
  5. Metoda wyznaczania termoizolacyjności powłok malarskich - Stanisław Chudzik, Waldemar Minkina
  6. Błędy pomiarów termograficznych - przykłady obliczeniowe - Waldemar Minkina, Sebastian Dudzik, Sławomir Gryś
  7. Niepewności pomiarów termograficznych - przykłady obliczeń numerycznych - Sebastian Dudzik, Waldemar Minkina
  8. Analiza wpływu emisyjności na błąd pomiaru temperatury pirometrami podczerwieni - Janusz Mrożek