ZAGADNIENIA TEORETYCZNO-EMPIRYCZNYCH ANALIZ I MODELOWANIA DEFORMACJI TERENÓW GÓRNICZYCH

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
22.05 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Witold Paleczek
Monografia, Monografia nr 208, wyd. I, 92 s., 2011 r., 170 egz.
ISBN
978-83-7193-502-2
Spis treści
Streszczenie
 1. Wykaz ważniejszych oznaczeń
 2. Przedmiot, teza, cel i zakres pracy
 3. Wprowadzenie
 4. Zagadnienia aproksymacji przekroju pionowego niecki obniżeniowej
  1. Aproksymacja profilu niecki obniżeniowej funkcją zadanego modelu
  2. Analiza zadania prognozowania przemieszczeń pionowych niecki obniżeniowej według danych eksploatacyjnych
  3. Analiza zadania aproksymacji przemieszczeń pionowych przekroju niecki obniżeniowej z uwzględnieniem wypiętrzeń w części brzeżnej niecki
 5. Zagadnienie aproksymacji obniżeń powierzchni terenu w funkcji czasu
 6. Metoda określania sztywności górotworu w ujęciu empirycznym
  1. Wprowadzenie
  2. Równania linii osiadania jako ugięcia belki na podłożu sprężystym
  3. Równania ugięcia belki sprężystej z uwzględnieniem początkowego przemieszczenia pionowego
  4. Zadanie aproksymacji przemieszczeń pionowych przekroju niecki obniżeniowej
  5. Wnioski

Podsumowanie
Załączniki

1.1. Algorytm obliczania promienia zasięgu wpływów głównych z wykorzystaniem danych geomechanicznych skał

1.2. Porównanie wyników funkcji obniżeń w układach płaskim i przestrzennym z uwzględnieniem danych eksploatacyjnych

2. Algorytm obliczania wartości estymatorów parametrów równań aproksymujących dane empiryczne
Bibliografia cytowana i uzupełniająca
Zusammenfassung