FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJO-NOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W XXI WIEKU

Zdjęcie okładki
Promocja
15,75 zł
43.05 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Olga Ławińska, Małgorzata Okręglicka (red.)
Monografia, Monografia 223, Wyd. I, 172 s., 2011 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-524-4
Spis treści
Rozdział 1. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w kontekście źrodeł ich finansowania
-
Monika Sipa
Rozdział 2. Szanse i bariery rozwoju rynku leasingu w Polsce w XXI wieku
-
Małgorzata Okręglicka
Rozdział 3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych
-
Olga Ławińska
Rozdział 4. Rozwój krajowych odnawialnych źródeł energii a źródła ich finansowania
-
Karina Wolniakowska
Rozdział 5. Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne
-
Piotr Kuraś
Rozdział 6. Zarządzanie mieszkaniowymi projektami deweloperskimi
-
Marcin Sitek
Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem występującym w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw - przykładowe sposoby reagowania na najczęściej pojawiające się ryzyka
-
Anna Korombel
Rozdział 8. Forfaiting i faktoring jako instrumenty ograniczania ryzyka w obrocie międzynarodowym
-
Iwona Gorzeń-Mitka
Rozdział 9. Narzędzia elektronicznej gospodarki jako źródło redukcji kosztów w przedsiębiorstwach na przykładzie oferty firmy Xtrade S.A.
-
Piotr Tomski
Rozdział 10. Wykorzystanie prostych metod prognostycznych w planowaniu potrzeb materiałowych
-
Mateusz Bajor