MATEMATYCZNE MODELE KONFLIKTU. WYKŁADY Z TEORII GIER I DECYZJI

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
31.50 zł
Dział: Matematyka
Autor
Andrzej Z. Grzybowski
Podręcznik/Skrypt, 124 s., 2012 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-542-8
Spis treści
Wstęp
Wprowadzenie do wykładu
Rozdział 1 Podstawowe pojęcia teorii decyzji
 1. 1.1. Klasyfikacja problemów decyzyjnych.
 2. 1.2. Relacja preferencji na zbiorze perspektyw
 3. 1.3. Aksjomaty relacji preferencji perspektyw.
 4. 1.4. Twierdzenie o perspektywie pośredniej
 5. 1.5. Idea funkcji użyteczności
 6. 1.6. Konstrukcja funkcji użyteczności
 7. 1.7. Uwagi na temat użyteczności pieniędzy
Rozdział 2. Wprowadzenie do Teorii Gier
 1. 2.1. Gry w postaci ekstensywnej
 2. 2.2. Przykłady gier w postaci ekstensywnej
 3. 2.3. Funkcje wyboru i strategie
 4. 2.4. Gry w postaci normalnej
 5. 2.5. Przykłady gier w postaci normalnej
 6. 2.6. Podstawowe koncepcje rozwiązań gier
  1. 2.6.1. Koncepcja strategii dominujących
  2. 2.6.2. Koncepcja strategii bezpieczeństwa
  3. 2.6.3. Koncepcja punktu równowagi
 7. 2.7. Uwagi na temat modelowania sytuacji rzeczywistych
Rozdział 3. Dwuosobowe gry macierzowe o sumie zerowej
 1. 3.1. Analiza gier dwuosobowych o sumie zerowej
 2. 3.2. Gry w strategiach mieszanych
 3. 3.3. Twierdzenie minimaksowe Johna von Neumanna
  1. 3.3.1. Wybrane twierdzenia programowanie liniowego
  2. 3.3.2. Dowód twierdzenia minimaksowego
  3. 3.3.3. Rozwiązanie gry pułkownika Blotto
 4. 3.4. Punkty równowagi w grach N-osobowych - wzmianka
Rozdział 4. Nieściśle antagonistyczne gry dwuosobowe
 1. 4.1. Gry kooperacyjne i niekooperacyjne
 2. 4.2. Analiza gier kooperacyjnych
 3. 4.3. Problemu targu
 4. 4.4. Schematy arbitrażowe
 5. 4.5. Rozwiązanie problemu targu w sensie Nasha
Zakończenie - notka o historii teorii gier
Problemy do samodzielnej analizy
Problemy do rozdziału 1
Problemy do rozdziału 2
Problemy do rozdziału 3
Problemy do rozdziału 4
Literatura