HYDRAULIKA – ZBIÓR ZADAŃ

Zdjęcie okładki
25,20 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Lucjan Kurzak
Podręcznik/Skrypt, 196 s., 2012 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-546-6
Spis treści
Wykaz oznaczeń
Wstęp
 1. Podstawowe własności fizyczne cieczy
  1. Wprowadzenie
  2. Masa, gęstość, ciężar objętościowy
  3. Lepkość cieczy
  4. Ściśliwość i rozszerzalność cieczy
  5. Napięcie powierzchniowe
  6. Ciśnienie wrzenia
  Zadania
 2. Hydrostatyka
  1. Wprowadzenie
  2. Ciśnienie hydrostatyczne
  3. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie
  4. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione
  5. Wypór i pływanie ciał
  Zadania
 3. Podstawowe równania hydrauliki
  1. Równanie ciągłości przepływu
  2. Równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej
  3. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej
  Zadania
 4. Ruch w korytach otwartych
  1. Obliczenia hydrauliczne
  2. Ruch krytyczny, rwący i spokojny
  Zadania
 5. Wypływ przez otwory
  1. Wypływ ustalony
  2. Wypływ nieustalony
  Zadania
 6. Przepływ przez przelewy
  Zadania
 7. Przepusty i światło mostów
  1. Obliczanie przepustów
  2. Obliczanie świateł mostów
  Zadania
 8. Ruch wód gruntowych
  1. Przepływ w gruncie
  2. Rowy
  3. Studnie
  Zadania
Bibliografia