AKSONOMETRIA W BUDOWNICTWIE

Zdjęcie okładki
9,45 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Aleksandra Repelewicz, Romuald Szopa
Podręcznik/Skrypt, 48 s., 2012 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-555-8
Spis treści

Wprowadzenie     
1.    Rzut równoległy     

    1.1. Podstawowe twierdzenia     
    1.2. Podstawowe właściwości rzutu równoległego (niezmienniki)         
    1.3. Podział rzutu równoległego     
2.    Aksonometria         
3.    Aksonometria prostokątna          

    3.1. Stosunki skróceń aksonometrycznych     
    3.2. Rodzaje aksonometrii prostokątnych     
4.    Aksonometria ukośnokątna         
    4.1. Aksonometria kawalerska         
    4.2. Aksonometria wojskowa         
5.    Aksonometrie normowe         
    5.1. Aksonometria izometryczna     
    5.2. Aksonometria dimetryczna     
    5.3. Aksonometria kawalerska o współczynniku deformacji liniowej m = 1     
    5.4. Aksonometria kawalerska o współczynniku deformacji liniowej m = 1     
    5.5. Aksonometria planometryczna     
6.    Przykłady zastosowania aksonometrii w budownictwie         
Literatura