CATIA-zagadnienia kinematyczne w przykładach

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
23.10 zł
Dział: Mechanika
Autor
Krzysztof Sokół
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 100 s., 2013 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-585-5
Spis treści
Wstęp
 1. Bloczek zsuwający się po równi pochyłej   
  1. Sformułowanie problemu
  2. Zagadnienie bez uwzględnienia siły tarcia
   1. Budowa i złożenie mechanizmu
   2. Automatyczne tworzenie powiązań kinematycznych
   3. Symulacja z użyciem komend
   4. Symulacja z użyciem formuł
  3. Zagadnienie z uwzględnieniem siły tarcia
 2. Symulacja wkręcania śruby
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu i detekcja kolizji
  4. Symulacja mechanizmu i detekcja kolizji - zadanie odwrotne
 3. Symulacja krzyża maltańskiego
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
 4. Symulacja ruchu dwóch połączonych ze sobą bloczków
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
  4. Symulacja mechanizmu z formuł
 5. Symulacja przekładni planetarnej
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
 6. Symulacja pracy robota przemysłowego
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
  4. Symulacja mechanizmu poprzez śledzenie zadanej trajektorii ruchu
 7. Symulacja pracy mechanizmu jarzmowego
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem formuł
 8. Symulacja pracy przekładni ciernej
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem praw
 9. Symulacja pracy mechanizmu z uwzględnieniem trajektorii ruchu
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
  4. Wyznaczanie trajektorii ruchu
 10. Symulacja pracy mechanizmu z uwzględnieniem przestrzeni pracy
  1. Sformułowanie problemu
  2. Budowa i złożenie mechanizmu
  3. Symulacja mechanizmu z użyciem komend
  4. Wyznaczanie przestrzeni pracy
Dodatek: Tworzenie powiązań kinematycznych
Literatura