STANY DYNAMICZNE UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI SPECJALNEGO WYKONANIA

Zdjęcie okładki
52,50 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Andrzej Rusek
Monografia, 450 s., 2012 r., 120 egz.
ISBN
978-83-7193-528-2
Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń
 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie i zakres monografii
  2. Wybrane zagadnienia obciążeń silników indukcyjnych
 2. Modele matematyczne i symulacyjno-komputerowe silnika indukcyjnego
  1. Wstęp i założenia
  2. Modele matematyczne silnika indukcyjnego dla analizy uproszczonej
   1. Model macierzowo-wektorowy silnika indukcyjnego we współrzędnych fazowych
   2. Model matematyczny silnika indukcyjnego w układzie współrzędnych transformowanych
   3. Rodzaje modeli matematycznych silnika indukcyjnego w układzie współrzędnych wirujących
  3. Modele matematyczne silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk dodatkowych
   1. Model matematyczny silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawiska nasycenia
   2. Model matematyczny silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawiska wypierania prądu w prętach wirnika
   3. Model matematyczny silnika indukcyjnego z uwzględnieniem strat w magnetowodzie stojana
  4. Modele symulacyjno-komputerowe silnika indukcyjnego
   1. Modele symulacyjno-komputerowe silnika indukcyjnego z wykorzystaniem zmiennych stanu
   2. Model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego z wykorzystaniem równań podstawowych
   3. Model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawiska nasycenia
   4. Model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawiska wypierania prądu w prętach wirnika
   5. Model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego z uwzględnieniem strat w magnetowodzie stojana
   6. Model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego z uwzględnieniem strat w magnetowodzie stojana oraz zjawisk nasycenia i wypierania prądu w prętach wirnika
  5. Wpływ wielkości rozproszenia na parametry dynamiczne silnika indukcyjnego
  6. Podsumowanie
 3. Modele matematyczne i symulacyjno-komputerowe złożonych układów napędowych
  1. Wyszczególnienie i opis układów napędowych
  2. Modele matematyczne złożonych układów napędowych
   1. Model matematyczny układu napędowego zespołu samotokowego z transmisją obrotu rolek kołami zębatymi
   2. Model matematyczny układu napędowego zespołu samotokowego z łańcuchowym napędem rolek
   3. Model matematyczny układu napędowego reaktora polimeryzacji z silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym
  3. Modele symulacyjno-komputerowe złożonych układów napędowych
   1. Model symulacyjno-komputerowy układu napędowego zespołu samotokowego z napędem rolek kołami zębatymi
   2. Model symulacyjno-komputerowy układu napędowego zespołu samotokowego z łańcuchowym napędem rolek
   3. Model symulacyjno-komputerowy układu napędowego reaktora polimeryzacji z silnikiem indukcyjnym specjalnego wykonania z korpusem rurowym
  4. Podsumowanie
 4. Analiza oraz modele matematyczne i symulacyjno-komputerowe obciążeń rzeczywistych wybranych układów napędowych
  1. Analiza teoretyczna obciążeń rzeczywistych rolki samotokowej linii transportowej
  2. Modele matematyczne obciążeń rzeczywistych wybranych układów napędowych
   1. Model matematyczny rzeczywistego obciążenia statycznie niewyznaczalnego wielorolkowej sekcji linii transportowej
   2. Model matematyczny rzeczywistego obciążenia rolki samotokowej linii transportowej z uwzględnieniem tarcia tocznego
   3. Model matematyczny rzeczywistego obciążenia układu napędowego reaktora polimeryzacji z wielkogabarytowymi łożyskami ślizgowymi
  3. Modele symulacyjno-komputerowe rzeczywistych obciążeń wybranych układów napędowych
   1. Model symulacyjno-komputerowy rzeczywistego obciążenia statycznie niewyznaczalnego wielorolkowej sekcji linii transportowej
   2. Model symulacyjno-komputerowy rzeczywistego obciążenia statycznie niewyznaczalnego wielorolkowej sekcji linii transportowej z uwzględnieniem zjawiska tarcia tocznego
   3. Model symulacyjno-komputerowy rzeczywistego obciążenia układu napędowego reaktora polimeryzacji z wielkogabarytowymi łożyskami ślizgowymi
   4. Ogólny model symulacyjno-komputerowy układu napędowego wydzielonej sekcji transportowej linii samotokowej
  4. Podsumowanie
 5. Analiza obliczeniowa stanów dynamicznych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania
  1. Zakres analizy obliczeniowej
  2. Wyniki analizy obliczeniowej
  3. Weryfikacja analizy obliczeniowej
  4. Podsumowanie
 6. Podsumowanie i wnioski
Literatura