PRZERÓBKA MECHANICZNA SUROWCÓW MINERALNYCH ROZDRABNIANIE STRUMIENIOWE I KLASYFIKACJA PNEUMATYCZNA

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
31.50 zł
Dział: Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn
Autor
Henryk Otwinowski
Monografia, Monografie nr 261, Wyd. I, 248 s., 2013 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-576-3
Spis treści
STRESZCZENIE WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
 1. WPROWADZENIE
 2. ROZDRABNIANIE SUROWCÓW MINERALNYCH   
  1. Właściwości surowców mineralnych
   1. Rozmiar ziarna
   2. Rozmiar zbioru ziaren
   3. Funkcje składu ziarnowego
   4. Metody pomiaru składu ziarnowego
   5. Kształt ziarna
   6. Powierzchnia ziarna
   7. Podatność na rozdrabnianie
   8. Stopień rozdrobnienia
  2. Rodzaje urządzeń rozdrabniających
 3. KLASYFIKACJA SUROWCÓW MINERALNYCH         
  1. Sposoby rozdziału materiału ziarnistego na klasy         
  2. Krzywa rozdziału i wskaźniki procesu klasyfikacji         
  3. Rodzaje klasyfikatorów pneumatycznych         
 4. STAN WIEDZY Z ZAKRESU MODELOWANIA PROCESÓW ROZDRABNIANIA I KLASYFIKACJI         
 5. BADANIA EKSPERYMENTALNE PROCESU ROZDRABNIANIA STRUMIENIOWEGO         
  1. Badania rozdrabniania strumieniowego przeciwbieżnego         
   1. Stanowisko badawcze         
   2. Metodyka badań         
   3. Analiza wyników badań         
  2. Badania rozdrabniania fluidalnego         
   1. Dobór i przygotowanie materiału badawczego         
   2. Stanowisko badawcze         
   3. Metodyka badań         
   4. Wpływ wybranych parametrów na efekt rozdrabniania         
   5. Badania kinetyki procesu rozdrabniania         
 6. BADANIA EKSPERYMENTALNE PROCESU KLASYFIKACJI         
  1. Badania klasyfikacji grawitacyjnej          
   1. Stanowisko badawcze         
   2. Metodyka i wyniki badań krzywej Trompa         
   3. Wpływ koncentracji i uziarnienia nadawy na jakość klasyfikacji         
  2. Badania klasyfikacji odśrodkowej         
   1. Dobór i charakterystyka materiału badawczego         
   2. Stanowisko badawcze         
   3. Metodyka badań         
   4. Wpływ prędkości obrotowej wirnika na wydajność klasyfikatora         
   5. Wpływ prędkości obrotowej wirnika na uziarnienie produktu         
 7. MODELOWANIE PROCESU ROZDRABNIANIA         
  1. Stochastyczny model rozdrabniania         
   1. Wyznaczanie funkcji selekcji         
   2. Wyznaczanie funkcji rozdrabniania         
  2. Entropijny model rozdrabniania         
   1. Entropia informacyjna         
   2. Bilans energii         
   3. Model ciągły         
   4. Model dyskretny         
  3. Identyfikacja eksperymentalna modeli rozdrabniania         
   1. Identyfikacja w młynie strumieniowym przeciwbieżnym         
   2. Identyfikacja w młynie fluidalnym         
 8. MODELOWANIE PROCESU KLASYFIKACJI
  1. Dynamiczny model klasyfikacji         
  2. Energetyczny model klasyfikacji         
  3. Entropijny model klasyfikacji         
  4. Macierzowy model klasyfikacji         
   1. Model klasyfikacji wielostopniowej         
   2. Wyznaczanie rozmiaru ziarna granicznego         
   3. Identyfikacja eksperymentalna modelu         
 9. PODSUMOWANIE

LITERATURA
SUMMARY