ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Zdjęcie okładki
Promocja
21,00 zł
36.75 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Jarosław Rajczyk (red.)
Monografia, Monografia nr 242, Wyd. I, 204 s., 2013 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-549-7
Spis treści
 1. Modelowanie i optymalizacja wzajemnych powiązań pomiędzy wskaźnikami biznesplanu przedsiębiorstwa budowlanego - Tadeusz BOBKO
 2. Zastosowanie szkła jako składnika mieszanki betonowej - Krzysztof GRUNSIOK, Zbigniew RESPONDEK, Zbigniew RAJCZYK
 3. Projektowanie betonów z wykorzystaniem dodatków i domieszek - Jacek HALBINIAK
 4. Wpływ mikrowypełniaczy na wybrane parametry kompozytów betonowych - Jacek HALBINIAK
 5. Анализ расчетных моделей процесса пневмотранспорта сыпучих строительных материалов - С.А. ЕВТЮКОВ, А.А. КУЗНЕЦОВА
 6. Факторы, влияющие на коэффициент сцепления - С.А. ЕВТЮКОВ, М.Н. МАКСИМОВА
 7. Внедрение системы менеджмента качества в строительной компании - К.С. ЕВТЮКОВА
 8. Stability of three-layered plates with rectangular cuts - Gela KIPIANI, Giorgi GEGENAVA, Marlena RAJCZYK, Revaz KAKHIDZE
 9. Instrumentalne metody oceny jakości nawierzchni drogowych - Mariusz KOSIŃ
 10. Некоторые проблемы снижения затрат при производстве конструкций и материальном обеспечении строительства - С.Ф. КУГАН, А.П. РАДЧУК
 11. Przyszłość i rola energii odnawialnej w budownictwie - Lucjan KURZAK
 12. Efektywność przekryć hal czynnikiem wzrostu koniunktury rynku konstrukcji stalowych - Lucjan KURZAK, Maciej MAJOR, Izabela MAJOR
 13. Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia - wymagania i badania w świetle norm zharmonizowanych - Bogdan LANGIER
 14. Экспандированный пенополистирол (EPS) как легкий заполнитель для насыпи. Несущая способность. Алгоритм подбора EPS-блоков с оптимальной плотностью - Е.П. МЕДРЕС, Е.Ю. МАТЮСОВА
 15. Narzędzie do obróbki metalu w nowym sposobie wyciskania podwyższające trwałość oprzyrządowania i obniżające koszty procesu - Jacek MICHALCZYK, Jarosław RAJCZYK
 16. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych kompozytami włóknistymi - Marlena RAJCZYK, Damian JOŃCZYK
 17. Ognioodporność ciągłych włókien bazaltowych. Wpływ włókien na środowisko naturalne - Marlena RAJCZYK, Bartłomiej STACHECKI
 18. Metody poprawy właściwości mechanicznych szkła budowlanego - Zbigniew RESPONDEK
 19. Методика автотехнической экспертизы дорожно-транспортных происшествий - П.А. СТЕПИНА
 20. Методика анализа ДТП - П.А. СТЕПИНА, С.С. ЕВТЮКОВ
 21. Программа анализа дорожно-транспортных происшествий - П.А. СТЕПИНА, С.С. ЕВТЮКОВ, Ю. МИХАЙЛОВ
 22. Zwiększenie efektywności pracy urządzeń do obróbki powierzchni betonowych posadzek przemysłowych - Mariusz URBAŃSKI
 23. Solution of homogeneous boundary-value problems of theory of elastic shells and plates by invariant immersion method - Iosif ZONENASHVILI, Revaz KAKHIDZE, David KIPIANI, Malkhaz NIKOLADZE