MATERIAŁY NIEMETALOWE

Zdjęcie okładki
21,00 zł
Dział: Inżynieria materiałowa
Autor
Elżbieta Bociąga, Tomasz Jaruga (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 216 s., 2013 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-605-0
Spis treści
Przedmowa
 1. Identyfikacja tworzyw polimerowych
 2. Struktura tworzyw polimerowych
 3. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy w oparciu o prawo Archimedesa
 4. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie
 5. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
 6. Oznaczanie twardości metodą wciskania kulki
 7. Oznaczanie udarności metodą Charpy’ego
 8. Oznaczanie udarności metodą Izoda
 9. Oznaczanie udarności metodą Dynstat
 10. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym zginaniu
 11. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie metodą Dynstat
 12. Oznaczanie odporności na uderzenie folii i płyt metodą swobodnie spadającego grotu
 13. Oznaczanie stopnia krystaliczności i temperatury przemian fazowych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
 14. Badania właściwości cieplnych tworzyw termoplastycznych. Określanie temperatury mięknienia wg Vicata oraz temperatury ugięcia pod obciążeniem HDT
 15. Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa
 16. Badanie stanu naprężeń metodą elastooptyczną
 17. Właściwości i technologia wytwarzania wyrobów z gumy
 18. Oznaczanie twardości metodą Shore’a
 19. Analiza termiczna tworzyw polimerowych metodą DMTA
 20. Oznaczanie właściwości tłumiących w warunkach obciążeń dynamicznych
 21. Badanie palności tworzyw polimerowych
 22. Oznaczanie odporności na żarzenie
 23. Pomiary barwy wyrobów z tworzyw polimerowych z wykorzystaniem spektrofotometru sferycznego
 24. Technologia wytwarzania materiałów ogniotrwałych
 25. Skład i właściwości szkła
 26. Technologia wytwarzania wyrobów ze szkła
 27. Drewno