NOWOCZESNE MATERIAŁY MAGNETYCZNIE MIĘKKIE. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI

Zdjęcie okładki
38,85 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Jan Szczygłowski
Monografia, Monografia nr 269, wyd. I, 124 s., 2013 r., 100 egz.
ISBN
978-83-7193-588-6
Spis treści

Streszczenie        
Przedmowa        
1.    Wprowadzenie        
2.    Nowoczesne materiały magnetycznie miękkie        

    2.1.    Blachy typu Hi-B        
    2.2.    Blachy o podwyższonej zawartości krzemu        
    2.3.    Materiały o strukturze amorficznej        
        2.3.1.    Technologia wytwarzania        
        2.3.2.    Anizotropia właściwości magnetycznych        
    2.4.    Materiały o strukturze nanokrystalicznej        
        2.4.1.    Technologia wytwarzania        
        2.4.2.    Właściwości magnetyczne       
3.    Struktura domenowa i proces magnesowania        
4.    Opis krzywej magnesowania materiału magnetycznie miękkiego    
   
    4.1.    Model magnesowania Jilesa-Athertona        
    4.2.    Metody estymacji parametrów modelu        
5.    Opis anizotropii właściwości magnetycznych
6.    Opis strat energii w materiałach magnetycznych   
     
    6.1.    Przybliżenie Pry’a-Beana        
    6.2.    Przybliżenie Bertottiego        
    6.3.    Opis fenomenologiczny strat nadmiarowych        
7.    Wpływ technologii na straty energii        
8.    Zastosowanie teorii skalowania w predykcji strat energii  
      
    8.1.    Zależność opisująca straty energii        
    8.2.    Kolaps strat energii        
9.    Poprawa dokładności predykcji strat energii        
    9.1.    Algorytm estymacji parametrów modelu strat energii        
    9.2.    Błąd dopasowania        
10.     Podsumowanie        
Literatura        
Summary