UNIESZKODLIWIANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zdjęcie okładki
Nowość!
22,05 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
January B. Bień, Tadeusz Pająk, Katarzyna Wystalska
Podręcznik/Skrypt, Monografia nr 302, Wyd. I, 116 s., 2014 r., 250 egz.
ISBN
978-83-7193-631-9
Spis treści
Wprowadzenie
 1. Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce
  1. Rozwój gospodarki osadami ściekowymi
  2. Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce na tle krajów UE
 2. Metody przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych
  1. Obniżanie zawartości wody w osadach ściekowych
   1. Zagęszczanie osadów
   2. Odwadnianie
  2. Stabilizacja osadów ściekowych
  3. Higienizacja
  4. Wykorzystanie przyrodnicze
 3. Suszenie osadów ściekowych
  1. Teoretyczne podstawy procesu suszenia osadów
  2. Ogólna charakterystyka instalacji termicznego suszenia osadów ściekowych w Polsce
  3. Suszenie z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych
  4. Suszenie słoneczne
   1. Uwarunkowania klimatyczne procesu suszenia
   2. Charakterystyka technologii suszenia osadów w suszarniach słonecznych
 4. Możliwości termicznego przekształcania osadów ściekowych
  1. Procesy termiczne wykorzystywane w unieszkodliwianiu osadów ściekowych
   1. Spalanie
   2. Piroliza
   3. Zgazowanie
   4. Procesy plazmowe
  2. Produkty termicznego przekształcania odpadów
   1. Produkty spalania
   2. Produkty pirolizy
   3. Produkty zgazowania
   4. Produkty unieszkodliwiania plazmowego
  3. Instalacje wykorzystywane w termicznej przeróbce osadów
   1. Instalacje z paleniskiem rusztowym
   2. Piece obrotowe
   3. Instalacje fluidalne
   4. Instalacje plazmowe
  4. Ogólna charakterystyka instalacji spalania osadów ściekowych w Polsce
  5. Przykłady spalarni fluidalnych eksploatowanych w Polsce
   1. Spalarnia osadów w Warszawie
   2. Spalarnia osadów w Krakowie
   3. Spalarnia osadów w Kielcach
  6. Problem zagospodarowania pozostałości procesowych
Summary