MATEMATYCZNE PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Zdjęcie okładki
Nowość!
28,35 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Tomasz Szczegielniak, Grzegorz Utrata, Zygmunt Piątek
Podręcznik/Skrypt, 136 s., 2015 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-632-6
Spis treści
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA
 1. FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ
  1. Przykłady funkcji
  2. Funkcja okresowa
  3. Funkcje elementarne
  4. Granice funkcji
  5. Pochodna i różniczka funkcji
  6. Całka nieoznaczona
  7. Całka oznaczona
 2. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE
  1. Definicja równań różniczkowych zwyczajnych
  2. Równanie różniczkowe y'=f(x)
  3. Równanie różniczkowe y'=f(y)
  4. Równanie różniczkowe o rozdzielonych zmiennych
  5. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu
  6. Równanie różniczkowe liniowe jednorodne drugiego rzędu o stałych współczynnikach
  7. Równanie różniczkowe liniowe niejednorodne drugiego rzędu o stałych współczynnikach
 3. LICZBY I FUNKCJE ZESPOLONE
  1. Liczba zespolona
  2. Algebra liczb zespolonych
  3. Wzory Moivre’a
  4. Funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej
  5. Funkcja zespolona zmiennej zespolonej
 4. TRANSFORMATA LAPLACE’A
  1. Proste przekształcenie Laplace’a
  2. Transformata skoku jednostkowego
  3. Transformata funkcji wykładniczej
  4. Transformata funkcji impulsowej Diraca
  5. Transformata kombinacji liniowej funkcji czasu
  6. Transformata funkcji trygonometrycznych sinωt i cosωt
  7. Transformata funkcji hiperbolicznych shat i chat
  8. Transformata pochodnej funkcji względem czasu
  9. Transformata całki oznaczonej funkcji czasu
  10. Twierdzenie o opóźnieniu w obszarze zmiennej rzeczywistej
  11. Twierdzenie o przesunięciu zespolonym
  12. Transformata funkcji okresowej
  13. Twierdzenie o wartościach granicznych
  14. Transformata funkcji tn
  15. Twierdzenie o podobieństwie
  16. Twierdzenie o transformacie splotu funkcji
  17. Wyznaczenie oryginału z transformaty odwrotnej
  18. Twierdzenie o rozkładzie
  19. Rozkład na ułamki proste
  20. Transformaty Laplace’a wybranych funkcji
  21. Transmitancja operatorowa
  22. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywania równań różniczkowych
 5. MACIERZE
  1. Określenia i definicje podstawowe
  2. Suma i różnica macierzy
  3. Iloczyn macierzy
  4. Macierz transponowana
  5. Szczególne przypadki macierzy kwadratowych
  6. Wyznacznik macierzy kwadratowej
  7. Macierz dołączona
  8. Macierz odwracalna
  9. Macierz ortonormalna
  10. Macierz ortogonalna
  11. Twierdzenie Cramera
  12. Rząd macierzy
  13. Twierdzenie Kroneckera-Capellego
  14. Układy jednorodne
  15. Macierz charakterystyczna i wartości własne macierzy
LITERATURA