Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie

okładka książki
Nowość!
57,75 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Małgorzata Okręglicka
Monografia, Monografie , Wyd. I, 348 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-697-5
Spis treści

Wstęp       
Rozdział 1. Orientacja przedsiębiorcza małego przedsiębiorstwa         
    1.1.     Orientacja przedsiębiorcza w naukach o zarządzaniu         
    1.2.     Przejawy oraz rezultaty orientacji przedsiębiorczej w organizacjach        
    1.3.     Elementy wsparcia orientacji przedsiębiorczej: klimat organizacyjny, przedsiębiorcze przywództwo, sieci społeczne        
    1.4.     Specyfika małego przedsiębiorstwa w kontekście kształtowania przedsiębiorczości organizacyjnej        
Rozdział 2. Wymiary orientacji przedsiębiorczej        
    2.1.     Klasyczne i wielowymiarowe podejście do koncepcji orientacji przedsiębiorczej        
    2.2.     Autonomia jako warunek przedsiębiorczego działania        
    2.3.     Proaktywność w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem        
    2.4.     Konkurencyjna agresywność w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorczej organizacji        
    2.5.     Podejmowanie ryzyka jako element kultury przedsiębiorczości        
    2.6.     Ożywianie innowacyjności w przedsiębiorczych organizacjach       
    2.7.     Tożsamość wymiarów orientacji przedsiębiorczej        
Rozdział 3.    Kultura organizacji oparta na orientacji przedsiębiorczej        
    3.1.     Podstawy teoretyczne kultury organizacyjnej w naukach o zarządzaniu        
    3.2.     Kultura organizacyjna oparta na przedsiębiorczości        
    3.3.     Kultura przedsiębiorcza w przedsiębiorstwach małych i rodzinnych        
Rozdział 4.    Orientacja przedsiębiorcza w kulturze organizacyjnej małego przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych        
    4.1.     Osadzenie badań empirycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu        
    4.2.     Metodyka badań empirycznych        
    4.3.     Wyniki analizy statystycznej        
    4.4.     Model badawczy w ujęciu empirycznym oraz podsumowanie wyników badań       
Zakończenie         
Bibliografia         
Załączniki           
Spis rysunków    
Spis tabel           
Streszczenie        
Summary             
Zusammenfassung