Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza

okładka książki
Nowość!
30,45 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jolanta Chluska
Monografia, Monografie Nr 346, Wyd. I, 164 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-691-3
Spis treści

Wstęp 

 1. Ekonomiczny wymiar kapitału własnego      
  1. Pojęcie i istota kapitału w literaturze     
  2. Kapitał (fundusz) własny w jednostkach o różnych formach prawnych    
   1. Kapitał własny w spółkach kapitałowych    
   2. Kapitał własny w spółkach osobowych     
   3. Kapitał własny w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych    
  3. Kapitał intelektualny jako element kapitału własnego     
  4. Funkcje kapitału własnego     
 2. Zmiany kapitału własnego w polskim prawie bilansowym i podatkowym    
  1. Kapitały własne w bilansie podmiotu gospodarczego     
  2. Prezentacja informacji o kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym     
  3. Wartość początkowa kapitału własnego oraz operacje gospodarcze bilansowe rozliczane z kapitałem własnym    
  4. Koszty i przychody rozliczane z kapitałem własnym     
  5. Odroczony podatek dochodowy związany z operacjami rozliczanymi z kapitałem własnym    
 3. Sprawozdawczość w zakresie kapitału własnego    
  1. Pomiar wyniku całościowego     
  2. Zmiany współczesnej sprawozdawczości finansowej w zakresie kapitałów    
  3. Koncepcja rozbudowy prezentacji kapitału własnego dla potrzeb sprawozdawczości    
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym – propozycja nowej formuły sprawozdawczej    
 4. Rachunkowość w sytuacjach szczególnych a kapitał własny    
  1. Kapitał własny w procesach połączeń jednostek gospodarczych    
  2. Likwidacja i upadłość a kapitał własny   
  3. Znaczenie kapitału własnego w procesach przekształceń podmiotów    
  4. Wartość godziwa w kreowaniu wartości kapitału własnego    
 5. Rola kapitału własnego w procesach decyzyjnych    
  1. Pomiar dokonań oparty na kapitałach    
  2. Kapitały w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa    
  3. Kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa    
  4. Szanse i zagrożenia zarządzania kapitałem własnym    

Zakończenie     
Bibliografia     
Spis tabel    
Spis rysunków