Wapń i jego związki w metalurgii żelaza

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
21.00 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Derda Włodzimierz
Monografia, Monografie nr 157, wyd. I, 216 s., 2009 r., 150 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-430-8
Spis treści
Spis ważniejszych symboli i oznaczeń
 1. Wprowadzenie
 2. Właściwości wapnia
  1. Rozpuszczalność wapnia w żelazie i jego stopach
  2. Właściwości związków chemicznych wapnia
   1. Tlenek wapnia CaO
   2. Węglik wapnia CaC2-karbid
   3. Węglan wapnia CaCO3
   4. Fluorek wapnia CaF2
   5. Chlorek wapnia CaCl2
   6. Cyjanamid wapnia CaCN2
   7. Wodorek wapnia CaH2
Literatura