Metodyka, organizacja i zarządzanie procesem projektowym. Małe struktury osiedleńcze w gminach

Zdjęcie okładki
Promocja
15,75 zł
36.75 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Sołkiewicz-Kos Nina, Zadworny Mariusz
Monografia, Monografie nr 166, wyd. I, 132 s., 2009 r., 200 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-419-3
Spis treści
  1. WPROWADZENIE
    1. Formy i kwestie organizacji i zarządzania procesu projektowania
    2. Kwestie organizacyjne
    3. Działania merytoryczne promotorów
    4. "Klinika projektowania"
  2. ROZDZIAŁ I - Strategia rozwoju gminy Poraj
    1. 1.1. Zarys problematyki
    2. 1.2. Metodyka działania
    3. 1.3. Wybrane istotne uwarunkowania rozwoju gminy
    4. 1.4. Wnioski
  3. ROZDZIAŁ II - Analiza terenu i procedur projektowych dla terenów przeznaczonych do rekultywacji
    1. 2.1. Uwarunkowania dotyczące terenu inwestycji
    2. 2.2. Charakterystyka terenu
    3. 2.3. Relacje między terenem a jego otoczeniem
    4. 2.4. Wnioski
  4. ROZDZIAŁ III - Kształtowanie osiedli mieszkaniowych w gminach jurajskich
    1. 3.1. Analiza rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych
    2. 3.2. Wytyczne waloryzacyjne
    3. 3.3. Wytyczne projektowe
    4. 3.4. Wnioski
  5. ROZDZIAŁ IV - Układ strukturalny i program funkcjonalny projektowanego osiedla
    1. 4.1. Analiza kontekstu projektowego
    2. 4.2. Koncepcja zabudowy kwartałowej
    3. 4.3. Wnioski
  6. ROZDZIAŁ V - Analiza przedprojektowa planowanej inwestycji
    1. 5.1. Lokalizacja działki
    2. 5.2. Inwentaryzacja działki
    3. 5.3. Analiza krajobrazowa przedmiotowego terenu
    4. 5.4. Formy zabudowy drewnianej
  7. ROZDZIAŁ VI - Analiza projektu studialnego
    1. 5.1. Koncepcja podziału terenu inwestycji
    2. 5.2. System zabudowy kwartalnej
    3. 5.3. Analiza zadań wariantowych
    4. 5.4. Prezentacja tematów prac dyplomantów w ramach projektu
  8. WNIOSKI
  9. ANEKS
  10. LITERATURA
  11. STRESZCZENIE
  12. SUMMARY