Metodyka, organizacja i zarządzanie procesem projektowym. Małe struktury osiedleńcze w gminach

Zdjęcie okładki
Promocja
15,75 zł
36.75 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Sołkiewicz-Kos Nina, Zadworny Mariusz
Monografia, Monografie nr 166, wyd. I, 132 s., 2009 r., 200 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-419-3
Spis treści
 1. WPROWADZENIE
  1. Formy i kwestie organizacji i zarządzania procesu projektowania
  2. Kwestie organizacyjne
  3. Działania merytoryczne promotorów
  4. "Klinika projektowania"
 2. ROZDZIAŁ I - Strategia rozwoju gminy Poraj
  1. 1.1. Zarys problematyki
  2. 1.2. Metodyka działania
  3. 1.3. Wybrane istotne uwarunkowania rozwoju gminy
  4. 1.4. Wnioski
 3. ROZDZIAŁ II - Analiza terenu i procedur projektowych dla terenów przeznaczonych do rekultywacji
  1. 2.1. Uwarunkowania dotyczące terenu inwestycji
  2. 2.2. Charakterystyka terenu
  3. 2.3. Relacje między terenem a jego otoczeniem
  4. 2.4. Wnioski
 4. ROZDZIAŁ III - Kształtowanie osiedli mieszkaniowych w gminach jurajskich
  1. 3.1. Analiza rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych
  2. 3.2. Wytyczne waloryzacyjne
  3. 3.3. Wytyczne projektowe
  4. 3.4. Wnioski
 5. ROZDZIAŁ IV - Układ strukturalny i program funkcjonalny projektowanego osiedla
  1. 4.1. Analiza kontekstu projektowego
  2. 4.2. Koncepcja zabudowy kwartałowej
  3. 4.3. Wnioski
 6. ROZDZIAŁ V - Analiza przedprojektowa planowanej inwestycji
  1. 5.1. Lokalizacja działki
  2. 5.2. Inwentaryzacja działki
  3. 5.3. Analiza krajobrazowa przedmiotowego terenu
  4. 5.4. Formy zabudowy drewnianej
 7. ROZDZIAŁ VI - Analiza projektu studialnego
  1. 5.1. Koncepcja podziału terenu inwestycji
  2. 5.2. System zabudowy kwartalnej
  3. 5.3. Analiza zadań wariantowych
  4. 5.4. Prezentacja tematów prac dyplomantów w ramach projektu
 8. WNIOSKI
 9. ANEKS
 10. LITERATURA
 11. STRESZCZENIE
 12. SUMMARY