Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych

Zdjęcie okładki
38,85 zł
Dział: Inne
Autor
Grabara Maria (red.)
Monografia, Monografie nr 156, wyd. I, 148 s., 2009 r., 100 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-410-0
Spis treści
Przedmowa
I. O metodach nauczania języków obcych - Maria Wysocka
 • Apel o poprawność gramatyczną wypowiedzi obcojęzycznych - Maria Grabara
 • Nauczanie języków obcych - teorie a praktyka - Zofia Sobańska, Jadwiga Juszczak
 • Wybrane zagadnienia związane z nauką języków obcych - refleksjepo konferencji PASE - Danuta Pietraniec
 • Efektywność nauczania języków obcych na lektoracie w uczelni technicznej -
II. Interkulturowość w nauczaniu języków obcych - Paweł Płusa
 • Problematyka interkulturowości, wielokulturowości i transkulturowości w świetle badań glottodydaktycznych - Wacław Miodek
 • Elementy regionalne a tożsamość studiującego na zajęciach języka obcego - Jadwiga Juszczak
 • Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie - Wioletta Będkowska
 • Lingua Franca naszych czasów
III. Motywacja w nauce języków obcych - Krystyna Łęska
 • Motywacja studentów do nauki języka obcego oraz ich atrybucje sukcesu i porażki - Joanna Krzemińska-Krzywda
 • Motywacja w procesie nauki języka obcego u studentów studiów zaocznych - Monika Nitkiewicz
 • Podejście humanistyczne w pracy ze studentami przedmiotów ścisłych
IV. O jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych - Liliana Szczuka-Dorna
 • Rola i zadania Studium Języków Obcych w uczelni wyższej - Irina Modrzycka
 • Kompetencje językowe i społeczne inżynierów w aspekcie wymagań europejskiego rynku pracy - Grzegorz Markowski
 • Cele nauczania specjalistycznego języka francuskiego na lektoratach w szkołach wyższych - Jacek Członkowski
 • Korzyści z rekomendacji PASE dla szkół języków obcych w szkołach wyższych - Urszula Tarkiewicz
 • O tendencjach i kierunkach w nauczaniu języka niemieckiego retrospektywnie - Krystyna Malińska
 • Język angielski w karierze naukowej
SUPLEMENT
   Z biegiem lat ... Rys historyczny Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej
   Wykaz skryptów i podręczników wydanych przez lektorów w ciągu 60 lat istnienia Studium Języków Obcych