Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Zdjęcie okładki
Promocja
15,75 zł
31.50 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Okręglicka Małgorzata, Ławińska Olga (red.)
Monografia, Monografia, wyd. I, 244 s., 2009 r., 150 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
ISBN 978-83-7193-453-7
Spis treści
WPROWADZENIE     
Rozdział 1. FINANSOWE ASPEKTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
Dariusz Wielgórka - Analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej zakładów pracy chronionej
Małgorzata Okręglicka - Bankowość internetowa a mikro- i małe przedsiębiorstwa – determinanty wykorzystania
Olga Ławińska - Gminne inwestycje infrastrukturalne jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Aneta Włodarczyk - Modele kursów walutowych jako narzędzie pomiaru ryzyka walutowego
Agata Mesjasz-Lech - Zapas bezpieczeństwa przy losowej zmienności popytu jako instrument ograniczania niepewności
Wioletta Skrodzka - Zarządzanie ryzykiem finansowym na rynku instrumentów pochodnych
Rozdział 2. MARKETING W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Anna Knapik, Agnieszka Machnik - Etyka badań marketingowych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw
Sławomir Kowalski - Sponsoring przez sport żużlowy jako forma promocji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie częstochowskim
Anna Knapik, Anna Kurzak - Wykorzystanie eye trackingu w działalności przedsiębiorstw
Rozdział 3. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
Eugeniusz Sitek - Rozwój przedsiębiorstwa poprzez ekspansję na rynki zagraniczne     
Iwona Gorzeń-Mitka - Identyfikacja ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach         
Renata Stasiak-Betlejewska - Analiza problemów zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach branży obuwniczej     
Piotr Tomski - Kooperencja jako droga rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty aplikacji
Marcin Sitek - Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Sylwia Kowalska - Zamierzenia rozwojowe przedsiębiorstw handlowych w Polsce
Renata Stasiak-Betlejewska - Wpływ usług Outsourcingowych na działalność przedsiębiorstw
Karina Wolniakowska - Budowanie konkurencyjności przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Paweł Nowodziński, Iwetta Pardela - Zmierzch konwencjonalnych strategii. Zarys koncepcji
Anna Słocińska - Pozaorganizacyjne determinanty strategii motywacyjnych
Anna Słocińska - Wewnątrzorganizacyjne determinanty systemów motywacyjnych
Monika Sipa - Determinanty konkurencyjności małych przedsiębiorstw - wybrane aspekty