Zagrożenia mykologiczne w budownictwie

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
15.75 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Rajczyk Marlena
Podręcznik/Skrypt, Podręcznik, wyd. I, 168 s., 2009 r., 250 egz.
ISBN
978-83-7193-452-0
Spis treści

Wstęp

 1. Prawne i normatywne źródła dotyczące ochrony obiektów budowlanych przed zagrożeniami mykologicznymi
  1. Ochrona przed zagrożeniami mykologicznymi w aspekcie działalności budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
   1. Regulacje prawne dotyczące wentylacji i klimatyzacji przestrzeni zabudowanej
   2. Regulacje prawne dotyczące ochrony obiektów przed zawilgoceniem
   3. Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej obiektów
   4. Regulacje prawne w zakresie wykonywania prac impregnacyjno-odgrzybieniowych
  2. Przegląd regulacji normowych
 2. Charakterystyka ogólna konstrukcji murowych w ujęciu zagrożeń mykologicznych
  1. Konstrukcje murowe
  2. Konstrukcje warstwowe
  3. Konstrukcje monolityczne
  4. Konstrukcje prefabrykowane
  5. Konstrukcje drewniane
  6. Konstrukcje szkieletowe
 3. 3. Mykologiczna i korozyjna analiza konstrukcji budowlanych
  1. Charakterystyka biologii konstrukcji budowlanych
   1. Drobnoustroje w konstrukcjach murowych
   2. Podział i właściwości grzybów
  2. Korozja biologiczna materiałów budowlanych
  3. Czynniki fizyczne i techniczne warunkujące porażenie konstrukcji budowlanych
  4. Wpływ zagrożeń mykologicznych na zdrowie człowieka
 4. Sposoby zabezpieczeń przed wpływami zagrożeń mykologicznych
  1. Ochrona przed zawilgoceniem konstrukcji murowych
  2. Ochrona przed zawilgoceniem konstrukcji i elementów drewnianych
  3. Zabezpieczenia wodochronne
  4. Likwidacja korozji biologicznej w konstrukcjach istniejących
 5. Przykłady zabezpieczeń mykologicznych dla wybranych rodzajów konstrukcji i detali budowlanych
  1. Katalog przykładowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwwilgotnościowych
  2. Katalog przykładowych rozwiązań dylatacji
  3. Katalog przykładowych rozwiązań systemów wentylacji obiektów i konstrukcji budowlanych
  4. Katalog przykładowych rozwiązań zabezpieczeń cieplnych

Literatura