Rzut cechowany

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
14.70 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Repelewicz Aleksandra
Podręcznik/Skrypt, Skrypt, wyd. I, 44 s., 2010 r., 400 egz.
ISSN
1234-9909
ISBN
978-83-7193-462-9
Spis treści
1.  Wprowadzenie
2.  Zasady rzutu równoległego   
    
    2.1. Podstawowe twierdzenia
    2.2. Podstawowe właściwości rzutu równoległego (niezmienniki)
    2.3.  Podział rzutu równoległego
    2.4. Twierdzenie o rzucie kąta prostego
    2.5. Obrót punktu
3.  Rzut cechowany - założenia metody
    3.1. Odwzorowanie prostych w rzucie cechowanym
    3.2. Wzajemne położenia prostych
    3.3. Odwzorowanie płaszczyzn w rzucie cechowanym
4.  Konstrukcje podstawowe
    4.1. Konstrukcja elementu wspólnego
    4.2. Konstrukcja elementu równoległego
    4.3. Konstrukcja elementu prostopadłego
    4.4. Kład płaszczyzny
5.  Rozwiązywanie dachów
6.  Powierzchnie topograficzne

    6.1. Plan warstwicowy powierzchni topograficznej
    6.2. Profil powierzchni topograficznej     
    6.3. Szczególne linie, punkty i formy terenu
Literatura