Mikrostruktura w zagadnieniach zużycia staliw trudnościeralnych.

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
26.25 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Zbigniew Stradomski
Monografia, Monografie Nr 188, wyd. I, 180 s., 2010 r., 200 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-468-1
Spis treści
OD AUTORA
 1. ROZDZIAŁ 1 - Sytuacja przemysłu metalurgicznego - wyzwania, perspektywy
  1. 1.1. Co dalej z tą stalą
  2. 1.2. Stan sektora odlewniczego w Polsce
  3. Literatura do rozdziału 1
 2. ROZDZIAŁ 2 - Zagadnienie zużycia stopów żelaza
  1. 2.1. Ogólna charakterystyka problematyki zużycia
  2. 2.2. Parametry zużycia w procesach tribologicznych
  3. 2.3. Klasyfikacja procesów i mechanizmów zużycia
  4. 2.4. Zjawiska elementarne procesu zużycia ściernego
  5. 2.5. Mechanizm i modele teoretyczne zużycia ściernego
  6. 2.6. Proces zużycia erozyjnego
  7. 2.7. Warunki występowania i mechanizm zużycia adhezyjnego
  8. 2.8. Zużycie wskutek utleniania
  9. 2.9. Zużycie przez kawitację
  10. 2.10. Warunki występowania i cechy charakterystyczne zużycia zmęczeniowego
  11. 2.11. Rola mikrostruktury i wybranych właściwości materiału w mechanizmie zużycia
   1. 2.11.1. Aspekty mikrostrukturalne w zjawisku zużycia
  12. 2.12. Wpływ twardości na właściwości tribologiczne tworzyw
  13. Literatura do rozdziału 2
 3. ROZDZIAŁ 3 - Staliwa o strukturze metastabilnego austenitu
  1. 3.1. Charakterystyka i właściwości staliwa Hadfielda
  2. 3.2. Problemy technologiczne i efektywność umacniania staliwa Hadfielda
   1. 3.2.1. Struktura równowagowa i metastabilna austenitu manganowego
  3. 3.3. Analiza stanu naprężenia w obszarze występowania dyslokacji
  4. 3.4. Teoretyczne podstawy umacniania staliwa Hadfielda
  5. 3.5. Aspekty teorii dyslokacji w mechanizmie umacniania
   1. 3.5.1. Mechanizm poślizgu w sieci A1
   2. 3.5.2. Mechanizm bliźniakowania
  6. Literatura do rozdziału 3
 4. ROZDZIAŁ 4 - Wysokowęglowe staliwa na walce hutnicze
  1. 4.1. Charakterystyka ogólna właściwości i wymagań
  2. 4.2. Cechy stanu lanego
  3. 4.3. Odporność na pękanie staliwa nadeutektoidalnego
  4. 4.4. Wpływ struktury węglikowej na własności użytkowe walców hutniczych
  5. 4.5. Symulacja numeryczna zjawiska krzepnięcia i stygnięcia odlewu walca hutniczego
  6. Literatura do rozdziału 4
 5. ROZDZIAŁ 5 - Odporne na korozję i erozję staliwa ferrytyczno-austenityczne
  1. 5.1. Zakres stosowalności stali i staliw ferrytyczno-austenitycznych
  2. 5.2. Charakterystyka stali i staliw typu duplex
  3. 5.3. Aspekty mikrostrukturalne staliwa ferrytyczno-austenitycznego
   1. 5.3.1. Struktura krzepnięcia
  4. 5.4. Badanie skłonności do „pękania na gorąco” staliwa duplex
  5. 5.5. Odporność na korozję staliwa duplex
   1. 5.5.1. Rola podstawowych pierwiastków stopowych
  6. 5.6. Wpływ zabiegu przesycania na mikrostrukturę staliwa duplex
  7. 5.7. Mechanizm rozpadu ferrytu δ - kruchość 475°C
  8. 5.8. Utwardzanie wydzieleniowe staliwa duplex
  9. 5.9. Właściwości użytkowe staliw duplex
  10. 5.10. Ekonomiczne przesłanki stosowania stali i staliw ferrytyczno-austenitycznych
  11. Literatura do rozdziału 5