Podstawy defektów struktur krystalicznych

Zdjęcie okładki
Promocja
7,35 zł
10.50 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Katarzyna N. Braszczyńska-Malik
Podręcznik/Skrypt, 144 s., 2010 r., 250 egz.
ISBN
978-83-7193-470-4
Spis treści

Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów
Wprowadzenie

 1. Defekty punktowe
  1. Definicje podstawowe
   1. Wakansy i atomy międzywęzłowe
   2. Centra barwne
   3. Atomy obce
  2. Powstawanie defektów punktowych
  3. Znaczenie defektów punktowych
  • Zadania do samodzielnego rozwiązania (część 1)
 2. Defekty liniowe
  1. Wiadomości podstawowe
   1. Kontur i wektor Burgersa
   2. Energia własna dyslokacji
   3. Oddziaływanie między dyslokacjami
    1. Reguły Franka
   4. Ruch dyslokacji
    1. Poślizg
    2. Wspinanie
   5. Dyslokacje doskonałe i niedoskonale
   6. Progi
  2. Dyslokacje w kryształach regularnych ściennie centrowanych
   1. Dyslokacje doskonałe i systemy poślizgu
    1. Bariera Lomera
   2. Dyslokacje cząstkowe Franka
   3. Dyslokacje cząstkowe Shockleya
    1. Bariera Lomera-Cottrella
  3. Dyslokacje w kryształach heksagonalnych
   1. Dyslokacje doskonałe i systemy poślizgu
   2. Dyslokacje niedoskonałe
  4. Dyslokacje w kryształach regularnych przestrzennie centrowanych
   1. Dyslokacje doskonałe i systemy poślizgu
   2. Dyslokacje niedoskonałe
  5. Dyslokacje w kryształach jonowych
  6. Powstawanie i rozmnażanie się dyslokacji
  7. Znaczenie dyslokacji
  • Zadania do samodzielnego rozwiązania (część 2)
 3. 3. Defekty powierzchniowe
  1. Pojęcia podstawowe
   1. Granice ziarn
    1. Granice ziarn małego kąta
    2. Granice ziarn dużego kąta
   2. Granice bliźniaków
   3. Granice międzyfazowe
  2. Powstawanie defektów powierzchniowych
  3. Znaczenie defektów powierzchniowych
 • Zadania do samodzielnego rozwiązania (3)
Uzupełnienie I – Przypomnienie z krystalografii
Uzupełnienie II – Równowagowa ilość defektów punktowych
Uzupełnienie III – Przypomnienie z matematyki (rachunek wektorowy)
Uzupełnienie IV
 • IV.1. Przypomnienie podstaw teorii sprężystości
 • IV.2. Pole naprężeń i energia własna dyslokacji
Załącznik – tablice uzupełniające
Odpowiedzi do zadań
Literatura