Aktywizowanie uczestników procesu dydaktycznego

Zdjęcie okładki
15,75 zł
Dział: Inne
Autor
Joanna Gajda
Podręcznik/Skrypt, Podręcznik, wyd. I, 100 s., 2010 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-487-2
Spis treści
Wstęp
Układ książki
 1. Rozdział I
 2. Wybrane uwarunkowania procesu uczenia się
 3. Wprowadzenie
  1. 1.1. Różnice między klasycznym (tradycyjnym) a nowoczesnym (alternatywnym) modelem nauczania
  2. 1.2. Style uczenia się
  3. 1.3. Preferencje sensoryczne
  4. 1.4. Rodzaje inteligencji
  5. 1.5. Motywowanie uczniów do nauki według zasad równych szans
 4. Rozdział II
 5. Uczenie się we współpracy jako podstawa nauczania aktywizującego
 6. Wprowadzenie
  1. 2.1. Wymiary kompetencji społecznych kształtowanych podczas współpracy zespołowej
  2. 2.2. Funkcje nauczyciela w pracy zespołowej
  3. 2.3. Cele organizowania pracy w grupach
  4. 2.4. Korzyści wynikające z organizowania pracy w grupach
  5. 2.5. Formy pracy grupowej
  6. 2.6. Liczebność grup
  7. 2.7. Jak tworzyć na lekcjach grupy ?
  8. 2.8. Funkcje pełnione przez uczniów w grupie
 7. Rozdział III
 8. Klasa szkolna jako pole działania
 9. Wprowadzenie
  1. 3.1. Role pełnione przez uczestników grupy
  2. 3.2. Uczniowskie sposoby postępowania (strategie) w grupie
  3. 3.3. Negocjacje - nauczycielskie i uczniowskie strategie
  4. 3.4. Style kierowania grupą
 10. Rozdział IV
 11. Metody aktywizujące w procesie nauczania
 12. Wprowadzenie
  1. 4.1. Argumenty na rzecz nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących
  2. 4.2. Istota metody aktywizującej
  3. 4.3. Wybrane metody aktywizujące
   1. 4.3.1. Burza mózgów
   2. 4.3.2. Metoda 635
   3. 4.3.3. Mapa mentalna
   4. 4.3.4. Drzewko decyzyjne
   5. 4.3.5. Dyskusja panelowa
   6. 4.3.6. Metoda tekstu przewodniego
   7. 4.3.7. Argumenty „za i przeciw” (debata)
   8. 4.3.8. Dyskusja plakatowa - metaplan
   9. 4.3.9. Kula śnieżna
   10. 4.3.10. Rybi szkielet
   11. 4.3.11. Metoda sytuacyjna
   12. 4.3.12. Dywanik pomysłów
   13. 4.3.13. JIGSAW („klasa - układanka”, puzzle)
   14. 4.3.14. Myślące kapelusze
   15. 4.3.15. Piramida priorytetów
   16. 4.3.16. Analiza SOFT
   17. 4.3.17. Poker kryterialny
   18. 4.3.18. Metoda trójkąta

Bibliografia