Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa stopów żelaza

Zdjęcie okładki
Promocja
7,35 zł
12.60 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Agata Dudek, Monika Gwoździk
Podręcznik/Skrypt, Skrypt, wyd. I, 120 s., 2010 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-484-1
Spis treści
Przedmowa
 1. Ćwiczenie 1. Badania metalograficzne makroskopowe
 2. Ćwiczenie 2. Badania mikroskopowe stopów żelaza z węglem - układ Fe-C
 3. Ćwiczenie 3. Preparatyka wykonania zgładów metalograficznych. Ilościowa analiza mikrostruktury
 4. Ćwiczenie 4. Dwuskładnikowe układy równowagi fazowej stopów. Analiza termiczna stopów
 5. Ćwiczenie 5. Obróbka cieplna zwykła stali
 6. Ćwiczenie 6. Badanie własności mechanicznych stopów żelaza - statyczna próba rozciągania
 7. Ćwiczenie 7. Próba udarności sposobem Charpy’ego
 8. Ćwiczenie 8. Metody pomiaru twardości
 9. Ćwiczenie 9. Badanie hartowności stali konstrukcyjnych metodą oziębiania od czoła - próba Jominy’ego
 10. Ćwiczenie 10. Badania mikrostrukturalne stali stopowych
 11. Ćwiczenie 11. Zaawansowane metody badawcze znajdujące zastosowanie w metaloznawstwie
Literatura