Kontakt

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69
tel./fax: +48 34 32 50 976
wydawnictwo@wydawnictwo.pcz.pl
NIP 573-011-14-01
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Częstochowie 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

KIEROWNIK, REDAKTOR NACZELNA
mgr Zdzisława Tasarz
tel. +48 34 32 50 974
zdzislawa.tasarz@wydawnictwo.pcz.pl

SEKRETARIAT
lic. Anna Domańska
tel./fax +48 34 32 50 976
sekretariat@wydawnictwo.pcz.pl

REDAKCJA MERYTORYCZNA
mgr Lucyna Żyła
tel. +48 34 32 50 393

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY
mgr inż. Dorota Boratyńska
inż. Robert Świerczewski
lic. Anna Domańska
tel. +48 34 32 50 393
redakcja@wydawnictwo.pcz.pl

MAŁA POLIGRAFIA
Maria Burza
Izabela Kuczera
Anna Ratajczak
tel.: +48 34 32 50 975; 32 50 393

SPRZEDAŻ i DYSTRYBUCJA
mgr Agata Stefani
tel./fax +48 34 32 50 976
sprzedaz@wydawnictwo.pcz.pl

ADMINISTRATOR STRONY
webadmin@wydawnictwo.pcz.pl