Kontakt

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69
tel. +48 34 325 09 76
wydawnictwo@pcz.pl
NIP 573-011-14-01
Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

KIEROWNIK
mgr inż. Paweł Ujma
tel. +48 34 325 04 80
pawel.ujma@pcz.pl

Z-CA KIEROWNIKA DS. NAUKOWO-EKONOMICZNYCH
mgr Zdzisława Tasarz
tel. +48 34 32 50 974
zdzislawa.tasarz@pcz.pl

Z-CA KIEROWNIKA DS. WYDAWNICZYCH
mgr Marcin Pilarski
tel. +48 34 325 04 80
marcin.pilarski@pcz.pl

SEKRETARZ
lic. Anna Domańska
tel. +48 34 325 09 76
anna.domanska@pcz.pl

REDAKCJA JĘZYKOWA
mgr Lucyna Żyła
tel. +48 34 325 03 93
mgr Joanna Jasińska 
tel. +48 34 325 08 67
joanna.jasinska@pcz.pl
mgr Anita Ganoun
tel. +48 34 325 08 67
anita.ganoun@pcz.pl

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY
mgr inż. Dorota Boratyńska
inż. Robert Świerczewski
tel. +48 34 325 03 93
redakcja@wydawnictwo.pcz.pl

MAŁA POLIGRAFIA
Izabela Kuczera
Anna Ratajczak
tel. +48 34 325 09 75
Dawid Domański
tel. +48 34 325 04 80
dawid.domanski@pcz.pl

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
mgr Agata Stefani
tel. +48 34 325 09 76
mgr Magdalena Chrzan
tel. +48 34 325 04 80
sprzedaz@wydawnictwo.pcz.pl

ADMINISTRATOR STRONY
webadmin@wydawnictwo.pcz.pl