Otwarcie zlecenia

Aby otworzyć zlecenie na wydruk książki w Wydawnictwie należy:
wypełnić wniosek

WNIOSEK w formacie PDF lub WNIOSEK w formacie DOC

wypełnić oświadczenie jako autor/współautor publikacji naukowej lub autor/współautor artykułu do materiałów konferencyjnych i monografii pod redakcją

OŚWIADCZENIE AUTORA/WSPÓŁAUTORA w formacie PDF lub OŚWIADCZENIE AUTORA/WSPÓŁAUTORA w formacie DOC

Podpisany przez dysponenta środków wniosek, oświadczenia oraz recenzje należy dostarczyć w wersji oryginalnej do siedziby Wydawnictwa.