Tytuł Dział Rodzaj publikacji Sortuj malejąco Rok wydania Autor Cena brutto
Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Małgorzata Okręglicka 57,75 zł
RYZYKO NA RYNKU ENERGII Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marcin Zawada (red.) 26,01 zł
WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ POLITYKI KADROWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Elżbieta Robak, Sebastian Skolik (red.) 38,74 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. ASPEKTY MENEDŻERSKIE I PSYCHOSPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Robert Janik 31,98 zł
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 37,26 zł
FINANCIAL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Justyna Łukomska-Szarek, Waldemar Szczepaniak (red.) 20,16 zł
PATOLOGIE I DYSFUNKCJE W ŚRODOWISKU PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Elżbieta Robak (red.) 39,34 zł
ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI - UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE, FINANSOWE, INNOWACYJNE, SPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Dariusz Wielgórka (red.) 22,03 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Dorota Jelonek, Felicjan Bylok (red.) 31,40 zł
Elastyczność organizacyjna w przedsiębiorstwie rodzinnym Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Anna Lemańska-Majdzik 46,20 zł
ENERGETYKA PROSUMENCKA. Pierwsza próba konsolidacji Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.) 36,45 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz (red.) 28,71 zł
HOTEL INDUSTRY IN POLAND AND UKRAINE - SELECTED ASPECTS OF FUNCTIONING, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Barbara Pabian, Andrii Kuzyshyn, Aleksander Pabian Inna Poplavska, Serhii Zadvornyi 17,95 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM W ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Dariusz Wielgórka (red.) 27,36 zł
OBRAZ I PRZESTRZEŃ W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros (red.) 46,26 zł
UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO XX WIEKU Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn Monografia 2014 r. Tadeusz Złoto, Andrzej Rygałło 31,50 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ROZWÓJ, STRATEGIA. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Puto, Paweł Nowodziński (red.) 37,20 zł
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ. KONCEPCJE, WYZWANIA, PERSPEKTYWY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk (red.) 29,61 zł
Wodór jako paliwo podstawowe i dodatkowe do tłokowego silnika spalinowego Mechanika Monografia 2019 r. Stanisław Szwaja 34,65 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.) 40,12 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
OCENA SYSTEMU PRODUKCYJNEGO WYTWARZANIA OPAKOWAŃ Z ZASTOSOWANIEM METODY BOST Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Stanisław Borkowski, Ewa Staniewska 29,33 zł
BEHAWIORALIZM W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA. SPOŁECZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.) 30,06 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. Innowacyjność i przedsiębiorczość Specjalne strefy ekonomiczne Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera, Katarzyna Łukasik (red.) 25,11 zł
PROBLEMY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ UCZELNIĄ - UJĘCIE WIELOASPEKTOWE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Joanna Gajda, Seweryn Cichoń (red.) 27,04 zł
LINGUISTIC, CULTURAL AND SOCIAL ASPECTS OF SPECIALIST TRANSLATION AND ESP USE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Julian Maliszewski (red.) 47,25 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI LOGISTYKA, WIEDZA, EKOINNOWACJE. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik (red.) 30,95 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ SIECIOWĄ. LOGISTYKA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Agata Mesjasz-Lech, Sebastian Kot (red.) 27,94 zł
Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Jolanta Chluska 30,45 zł
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Oksana SEROKA-STOLKA (red.) 27,55 zł