JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS

zdjęcie okładki

Editorial address Institute of Mathematics

Czestochowa University of Technology
Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa, Poland
http://www.amcm.pcz.pl
e-mail: amcm@im.pcz.pl
tel.: +48 343 250 324