ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ. ZARZĄDZANIE. NR 37

 

Okładka


Liczba punktów MNiSW: 5
Publikacja recenzowana
ISSN: 2083-1560
e-mail: znpcz@wz.pcz