KSIĄŻKOWANIE W AKADEMICKIM CENTRUM KULTURY

plakat

Książkowanie w Akademickim Centrum Kultury pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola

Oczywiście w takim wydarzeniu nie może zabraknąć Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej z promocyjnymi egzemplarzami książek.

„Ksiązkowanie” odbędzie się w dniu 21.10.2023 (sobota)
w godzinach 12.00 – 16.00

Sukces Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej

Książka Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej została najlepszą książką techniczną w Polsce.
Tak zadecydowała 7 czerwca 2023 roku Kapituła Konkursu TECHNICUS 2023 na najlepszą
książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Sukces okazał się podwójny –
oficyna otrzymała również Wyróżnienie Specjalne.

Organizatorem Konkursu TECHNICUS 2023 była Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych. Do konkursu zgłoszono 63 tytuły, a ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Publikacja zgłoszona przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
„Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty” pod redakcją Anny Gawlak otrzymała Puchar TECHNICUS 2023 w kategorii na Najlepszą książkę szerzącą wiedzę techniczną. Dodatkowo jury konkursu postanowiło przyznać Wyróżnienie Specjalne dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. W uroczystości wręczania nagród z ramienia Wydawnictwa uczestniczyli: kierownik Paweł Ujma, zastępca kierownika Zdzisława Tasarz oraz redaktorzy wydania wyróżnionej publikacji Lucyna Żyła i Robert Świerczewski. Monografia pod redakcją dr hab. inż. Anny Gawlak, prof. PCz jest w otwartym dostępie:

Napisali o nas: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/laureaci-konkursu.../
https://rynek-ksiazki.pl/.../nagrody-technicus-2023.../
https://not.org.pl/aktualnosci?page=1

1

NIEOGRANICZONY ZASIĘG E-BOOKÓW

Realizując zadanie rozpowszechniania publikacji naukowych, zawieramy nowe umowy z podmiotami oferującymi platformy dystrybucji publikacji w formie elektronicznej. Obecnie e-booki lokowane są
w repozytoriach i serwisach:
 

 

lOGO

ebookpoint.pl
biblio.ebookpoint.pl  

Grupy Helion

 

lOGO

ibuk.pl
libra.ibuk.pl 

Grupy PWN

 

lOGO

bibliotekanauki.pl

ICM Uniwersytetu Warszawskiego

 

lOGO

sbc.org.pl

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

 

lOGO

academica.edu.pl
katalogi.bn.org.pl 

Biblioteki Narodowej


Dystrybucja e-booków umożliwia nieograniczony zasięg rozpowszechniania publikacji, co ma istotny wpływ na cytowalność autorów – pracowników naukowych oraz promocję Politechniki Częstochowskiej.