Okładka książki
26,25 zł
Dział: Architektura
Autor
Aleksandry Repelewicz (red.)
Monografia, Monografia 321, Wyd. I, 112 s., 2017 r., 80 egz.
ISBN
978-83-7193-658-6
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.  Łukasz Flaga, Marta Dubik
Analiza kompozycji wybranych ciągów drogowych Częstochowy za pomocą autorskiej metody oceny oddziaływań elementów kompozycji krajobrazu

Rozdział 2. Nina Sołkiewicz-Kos
Zagadnienia urbanistyczne Częstochowy w odniesieniu do współczesnych nurtów kształtowania miast

Rozdział 3. Marta Pomada, Cezary Miłoś
Wybrane obiekty industrialne Częstochowy na tle historycznego rozwoju budownictwa przemysłowego

Rozdział 4. Katarzyna Regulska
Uwarunkowania techniczne i formalne rozbudowy i przebudowy budynku głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Rozdział 5. Romuald Szopa, Mariusz Urbański
Ekspresja formy a rozwiązania konstrukcyjne w nowoczesnym budownictwie Częstochowy na przykładzie realizacji autorskich

Rozdział 6. Aleksandra Repelewicz
Życie i twórczość Edwarda Usakiewicza - zasłużonego częstochowskiego architekta