zdjęcie okładki
55,65 zł
Dział: Inne
Autor
Dorota Lizoń-Szłapowska red.
Monografia, Monografia 328, Monografia 328, 164 s., 2017 r., 100 egz.
ISBN
978-83-7193-667-8
Spis treści

Wstęp
 

CZĘŚĆ I. Środki probacyjne w procesie adaptacji społecznej 
 

Dorota Lizoń-Szłapowska
Wybrane aspekty probacji w teorii i praktyce resocjalizacyjnej 
Paulina Ryś-Gonera
Warunkowe przedterminowe zwolnienie w ujęciu polskiego prawa karnego 
Monika Rogowska
System dozoru elektronicznego jako alternatywa odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
Dorota Czerkies-Bald
Mediacja po wyrokach jako forma terapii dla osób odbywających kary pozbawienia wolności 
Małgorzata Machaj, Robert Czajkowski
Rola kuratora sądowego dla dorosłych w przygotowaniu skazanych do opuszczenia jednostki penitencjarnej
 

CZĘŚĆ II. Oddziaływania terapeutyczno-resocjalizacyjne wobec osób znajdujących się w izolacji penitencjarnej 
 

Leszek Wawrzyniak, Michał Wawrzyniak
Potencjalne możliwości readaptacji skazanych długoterminowych 
Michał Wawrzyniak
Oczekiwania recydywistów penitencjarnych wobec kary pozbawienia wolności a oddziaływania prowadzone w ramach podstawowych jednostek penitencjarnych - na przykładzie Aresztu Śledczego w Sosnowcu 
Krzysztof Karwowski
Modułowe programy resocjalizacyjne - realizacja programów readaptacyjnych w ujęciu systemowym w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju 
Grzegorz Dąbrowski
Przymierze terapeutyczne jako czynnik skuteczności leczenia od alkoholu wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności 
Monika Miłosz, Ewa Baranowska-Jojko
By nieświadome czynić świadomym. Arteterapia jako narzędzie zmiany w procesie resocjalizacji 
Adam Szymura
Realizacja programu „Dramatyzacja ludzkich losów, teatr jako miejsce poszukiwania” w Areszcie Śledczym w Gliwicach w latach 2006-2014 
Rafał Burgiel
Rola duszpasterstwa więziennego w procesie resocjalizacji penitencjarnej 
Kazimierz Ptak
Przemoc i agresja w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich dziewcząt