okładka książki
26,25 zł
Dział: Mechanika
Autor
Tomasz Geisler, Wojciech Sochacki
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 118 s., 2018 r., 500 egz.
ISBN
978-83-7193-677-7
Spis treści

Od autorów
I. CZĘŚĆ WYKŁADOWA

 1. Wybrane zagadnienia z podstaw geometrii wykreślnej
  1. Wprowadzenie
  2. Elementy przestrzeni
  3. Rzutowanie równoległe. Rzuty Monge’a
  4. Rzutowanie prostokątne
  5. Zależności między elementami przestrzeni
   1. Rzuty punktów, prostych i płaszczyzn
   2. Szczególne położenia prostych
   3. Wzajemne położenie prostych
   4. Przykładowe konstrukcje geometrii wykreślnej
    1. Kład trapezowy
    2. Krzywe stożkowe: elipsa, hiperbola, parabola
    3. Przekrój jedną płaszczyzną i rozwinięcie powierzchni bocznej dowolnego ostrosłupa o podstawie czworokąta
 2. Odwzorowanie kształtów geometrycznych przedmiotów
  1. Wprowadzenie
  2. Rzutowanie prostokątne
  3. Przedstawienie aksonometryczne
 3. Podstawy rysunku technicznego - grafiki inżynierskiej
  1. Wprowadzenie
  2. Rysunek techniczny
  3. Znormalizowane formaty arkuszy rysunkowych
  4. Linie rysunkowe
  5. Obramowanie i ramka
  6. Tabliczka rysunkowa
  7. Podziałki
  8. Pismo techniczne
 4. Widoki główne i pomocnicze
  1. Zasady przedstawiania przedmiotów
  2. Rodzaje rzutów
  3. Przekroje
  4. Kłady
  5. Oznaczanie i kreskowanie przekrojów
 5. Wymiarowanie
  1. Wprowadzenie
  2. Linie wymiarowe
  3. Pomocnicze linie wymiarowe
  4. Liczby wymiarowe
  5. Znaki wymiarowe lub specjalne
  6. Zasady wymiarowania
  7. Podstawowe metody wymiarowania
  8. Przykłady wymiarowania
 6. Struktura geometryczna powierzchni - specyfikacja geometrii wyrobów (GPS)
 7. Tolerancje
  1. Tolerancje wymiarów i pasowania
  2. Tolerancje geometryczne
 8. Gwinty, połączenia gwintowe
 9. Połączenia wpustowe
 10. Połączenia wielowypustowe
 11. Koła zębate, przekładnie zębate
 12. Łożyska toczne
 13. Połączenia spawane
 14. Połączenia klejone, lutowane, zawijane i tłoczone
 15. Nakiełki wewnętrzne
 16. Podcięcia obróbkowe
 17. Rowki pod pierścienie osadcze
 18. Oznaczanie i wykaz części
 19. Symbole w schematach kinematycznych

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - PROJEKTY

 1. Model bryły, kostka 6-rzutowa
 2. Bryła obrotowa
 3. Bryła wielopłaszczyznowa
 4. Model 3-rzutowy - kostka wielopłaszczyznowa
 5. Element płaskościenny z otworami - płytka
 6. Element płaskościenny - płytka
 7. Model 3-rzutowy - kostka z otworem
 8. Bryła obrotowa typu tuleja
 9. Wał maszynowy z otworem I
 10. Wał maszynowy II
 11. Dźwignia spawana
 12. Dźwignia kuta/odlewana
 13. Rysunek zestawieniowy połączenia śrubowego
 14. Rysunek zestawieniowy mechanizmu krzywkowego
 15. Rysunki zawierające błędy!
 16. Bryły - rzuty z kierunków
 17. Bryły - rzuty z kierunków - zadania: dopasowanie
 18. Figury „niemożliwe”
 19. Krzywe stożkowe
 20. Przekrój ostrosłupa o podstawie czworoboku

Literatura