okładka książki
47,25 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Tomasz CZAKIERT
Monografia, Monografie 351, Wyd. I, 110 s., 2019 r., 100 egz.
ISBN
978-83-7193-693-7
Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ
WYKAZ TERMINÓW
WPROWADZENIE 

Bibliografia 

 1. IDEA PROCESU SPALANIA W PĘTLI CHEMICZNEJ - CLC 
  1. Bibliografia 
 2. KONKURENCYJNOŚĆ PROCESU CLC
  1. Bibliografia 
 3. NOŚNIKI TLENU
  1. Systematyka nośników tlenu 
   1. Nośniki tlenu na bazie żelaza 
   2. Nośniki tlenu na bazie manganu
   3. Nośniki tlenu na bazie miedzi
   4. Nośniki tlenu na bazie niklu 
   5. Nośniki tlenu na bazie kobaltu 
   6. Mieszane nośniki tlenu 
   7. Zestawienie właściwości nośników tlenu 
  2. Charakterystyka nośników wytypowanych do badań 
  3. Bibliografia 
 4. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE UKŁADÓW Z PĘTLĄ CHEMICZNĄ
  1. Układy z pętlą tlenkową
   1. Układ typu SG-CLC
   2. Układ typu iG-CLC
   3. Układ typu CLOU
   4. Układ typu CLR
  2. Układ z pętlą węglanową
  3. Bibliografia
 5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE REAKTORÓW Z PĘTLĄ CHEMICZNĄ 
  1. Rodzaje reaktorów CLC
   1. Duoreaktor fluidalny
   2. Reaktor zwrotny    
   3. Reaktor obrotowy
  2. Instalacje laboratoryjne i wielkoskalowe
  3. Eksploatacja jednostek CLC
  4. Budowa reaktora wykorzystanego w badaniach
   1. Zimny model reaktora wykorzystywany w badaniach wstępnych
   2. Duoreaktor fluidalny wykorzystywany w badaniach zasadniczych
  5. Bibliografia
 6. REALIZACJA PROCESU SPALANIA W DUOREAKTORZE CLC
  1. Warunki aerodynamiczne
  2. Warunki cieplne
  3. Przebieg procesu spalania w pętli chemicznej
   1. Nośnik tlenu OC-1
   2. Nośnik tlenu OC-2
   3. Nośnik tlenu OC-4
   4. Nośnik tlenu OC-3
  4. Bibliografia    

PODSUMOWANIE    
STRESZCZENIE    
ABSTRACT