okładka książki
46,20 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Lemańska-Majdzik
Monografia, Monografia, Wyd. I, 300 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-698-2
Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Elastyczność organizacji odpowiedzią na zmienne otoczenie przedsiębiorstwa

 1. Definicje i istota elastyczności organizacji
 2. Wieloznaczność elastyczności organizacyjnej
 3. Cechy charakterystyczne elastycznej organizacji
 4. Typologia i rodzaje elastyczności przedsiębiorstwa
 5. Pomiar elastyczności organizacyjnej

Rozdział 2. Istota przedsiębiorstwa rodzinnego w świetle studiów literaturowych

 1. Definicje przedsiębiorstwa rodzinnego
 2. Modele i typy przedsiębiorstw rodzinnych
 3. Charakterystyczne cechy przedsiębiorstw rodzinnych
 4. Przedsiębiorstwa rodzinne w perspektywie organizacyjnej funkcji zarządzania
 5. Elastyczność przedsiębiorstw rodzinnych

Rozdział 3. Obszar i metodyka badań empirycznych

 1. Obszar badań – elastyczność organizacyjna w naukach o zarządzaniu
 2. Metodyka badań
  1. Problem badawczy
  2. Hipotezy badawcze i model badawczy
 3. Operacjonalizacja narzędzia badawczego
  1. Konstrukcja narzędzia badawczego
  2. Proces oceny narzędzia badawczego
 4. Projekt badań i próba badawcza
  1. Projekt i przebieg badań
  2. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział 4. Empiryczna identyfikacja zależności między zmiennymi

 1. Analiza wyników empirycznych dotyczących poziomu elastyczności w wymiarach związanych z organizacyjną funkcją zarządzania oraz związku między wielkością przedsiębiorstwa a elastycznością organizacyjną
 2. Analiza wyników empirycznych dotyczących związku między częstością elastycznych działań a elastycznością organizacyjną
 3. Analiza wyników empirycznych dotyczących związku między stylem kierowania a elastycznością organizacyjną
 4. Analiza wyników empirycznych dotyczących związku między udziałem rodziny w sprawowaniu władzy a elastycznością organizacyjną
 5. Analiza wyników empirycznych dotyczących związku między profilem pokoleniowym przedsiębiorstwa a elastycznością organizacyjną
 6. Podsumowanie wyników badań empirycznych

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik
Spis rysunków
Spis tabel
Summary