okładka książki
35,70 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Andrzej Brzeziński
Monografia, Wyd. I, 228 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-700-2
Spis treści

Wprowadzenie    

 1. Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi     
  1. Kompetencje – wprowadzenie     
  2. Typy kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi     
   1. Kompetencje zawodowe i pozazawodowe     
   2. Kompetencje twarde i miękkie     
   3. Kompetencje transferowalne i specyficzne     
   4. Kompetencje społeczne     
 2. Kompetencje w procesie zarządzania organizacją     
  1. Kompetencje organizacyjne jako składnik przewagi konkurencyjnej organizacji     
  2. Kompetencje menedżerskie w realizacji celów strategicznych organizacji     
  3. Zarządzanie kompetencjami     
  4. Wartościowanie kompetencji pracowniczych     
  5. Kompetencje w zarządzaniu małą firmą     
   1. Przedsiębiorczość a kompetencje     
   2. Kompetencje przedsiębiorcze     
 3. Rozwój kompetencji w kierunku rozwoju organizacji     
  1. Edukacja w kształtowaniu kompetencji     
  2. Przedsiębiorcza edukacja     
  3. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości a edukacja ekonomiczna     
  4. Doskonalenie kompetencji     
  5. Wiedza i jej rozwój jako składnik kompetencji      
 4. Wiedza z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości jako główny komponent kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki badań     
  1. Metodologia badań     
  2. Wiedza uczniów w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania w poszczególnych obszarach tematycznych      
  3. Analiza zależności wiedzy z zakresu poszczególnych obszarów tematycznych od płci, miejsca zamieszkania uczniów oraz rodzaju szkoły     

Podsumowanie    
Literatura     
Spis tabel     
Spis rysunków     
Załączniki