okładka książki
31,50 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela
Monografia, Monografia 352, Wyd. I, 202 s., 2019 r., 200 egz.
ISBN
978-83-71-699-9
Spis treści

I.    WSTĘP

 1. Definicje i pojęcia dotyczące osadów ściekowych
  1. Akty prawne Unii Europejskiej
  2. Akty prawne w Polsce
 2. Wybrane właściwości osadów ściekowych
  1. Jakość osadów
   1. Właściwości fizyczne
   2. Właściwości chemiczne
   3. Właściwości sanitarne
   4. Charakterystyka technologiczna
   5. Właściwości reologiczne
  2. Ilości osadów powstających w wybranych gałęziach przemysłowych
   1. Obliczenia ilości osadów
   2. Ilość osadów powstających podczas oczyszczania ścieków z rzeźni i zakładów mięsnych
   3. Ilość osadów powstających podczas oczyszczania ścieków z przetwórstwa ryb
   4. Ilość osadów powstających podczas oczyszczania ścieków mleczarskich
   5. Ilość osadów powstających podczas oczyszczania ścieków z cukrowni
   6. Ilość osadów powstających podczas oczyszczania ścieków garbarskich
 3. Bilans osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków przemysłowych

Literatura do rozdziału I

II.    CHARAKTERYSTYKA OSADÓW WYTWARZANYCH W WYBRANYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU

 1. Górnictwo węgla kamiennego
 2. Górnictwo metali nieżelaznych
 3. Rzeźnie i zakłady mięsne
 4. Przetwórstwo ryb
 5. Przemysł mleczarski
 6. Przemysł cukrowniczy
 7. Przemysł browarniczy
 8. Przemysł garbarski
 9. Przemysł celulozowo-papierniczy
 10. Zakłady koksownicze
 11. Przemysł chemiczny
 12. Hutnictwo
 13. Przemysł rafineryjno-petrochemiczny
 14. Uzdatnianie wody

Literatura do rozdziału II

III.    ZAGOSPODAROWANIE PRZEMYSŁOWYCH  OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 1. Operacje przygotowujące osady do zagospodarowania
  1. Zagęszczanie
  2. Stabilizacja beztlenowa
  3. Stabilizacja tlenowa
  4. Kondycjonowanie
  5. Odwadnianie
  6. Wapnowanie
  7. Suszenie
 2. Metody zagospodarowania osadów
  1. Procesy termiczne
  2. Metody biologiczne
   1. Kompostowanie
   2. Zagospodarowanie przyrodnicze

Literatura do rozdziału III

IV.    MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW  Z WYBRANYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU

 1. Górnictwo węgla kamiennego
 2. Górnictwo metali nieżelaznych
 3. Rzeźnie i zakłady mięsne
 4. Przetwórstwo ryb
 5. Przemysł mleczarski
 6. Przemysł cukrowniczy
 7. Przemysł browarniczy
 8. Przemysł garbarski
 9. Przemysł celulozowo-papierniczy
 10. Zakłady koksownicze
 11. Przemysł chemiczny
 12. Hutnictwo
 13. Przemysł rafineryjno-petrochemiczny
 14. Elektrownie i elektrociepłownie
 15. Uzdatnianie wody
 16. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów

Literatura do rozdziału IV