okładka książki
49,01 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Paweł Mirek
Monografia, Wyd. I, kolor, 144 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-725-5
Spis treści

Wykaz oznaczeń 

1 Wprowadzenie 

2 Zadania dystrybutora powietrza 

3 Rodzaje dystrybutorów powietrza stosowanych w kotłach fluidalnych 

3.1 Ruszty porowate 

3.2 Ruszty perforowane (wielootworowe, szczelinowe, przekładane) 

3.3 Ruszty rurowe 

3.4 Dysze powietrzne 

3.5 Kołpaki 

3.6 Ruszty stożkowe 

3.7 Ruszty łopatkowe 

3.8 Podsumowanie 
 

4 Przepływ gazu przez jednostkowy element dystrybutora powietrza 

4.1 Charakterystyka przepływu gazu przez otwór w ruszcie 

4.1.1 Spadek ciśnienia 

4.1.2 Prędkość wypływu 

4.1.3 Głębokość penetracji strugi gazu wypływającego z otworu w ruszcie 

4.2 Charakterystyka przepływu gazu przez dyszę powietrzną 

4.2.1 Spadek ciśnienia 

4.2.2 Charakterystyka oporu dyszy 

4.2.3 Charakterystyka prędkości wylotowej dyszy 

4.2.4 Charakterystyka energii kinetycznej oraz siły oporu aerodynamicznego strumienia wylotowego powietrza z dyszy 

4.2.5 Głębokość penetracji strugi gazu wypływającego z otworu w dyszy 

4.3 Podsumowanie 
 

5 Przepływ gazu przez dystrybutor powietrza 

5.1 Przepływ gazu przez dystrybutor powietrza w stanie referencyjnym 

5.2 Przepływ gazu przez dystrybutor powietrza w stanie niereferencyjnym 

5.2.1 Przepływ gazu przez dysze otwarte i półotwarte 

5.2.2 Przepływ gazu przez ruszt powietrzny, na którym występują dysze niedrożne 

5.2.3 Przepływ gazu przez ruszt powietrzny, na którym występują dysze z zerwanymi głowicami 

5.2.4 Przepływ gazu przez ruszt powietrzny, na którym występują dysze półotwarte oraz z zerwanymi głowicami 

5.3 Zapotrzebowanie na energię w różnych reżimach pracy dystrybutora powietrza 

5.4 Podsumowanie 
 

6 Kryteria projektowania dystrybutorów powietrznych kotłów fluidalnych 

6.1 Dystrybutory perforowane i porowate 

6.1.1 Zapotrzebowanie na moc sprężarki 

6.1.2 Spadek ciśnienia 

6.1.3 Prędkość gazu wypływającego przez otwór w ruszcie 

6.1.4 Średnica oraz liczba otworów w ruszcie powietrznym 

6.1.5 Podziałka rusztu powietrznego 

6.1.6 Głębokość penetracji strugi gazu 

6.2 Dystrybutory dyszowe i kołpakowe 

6.2.1 Zapotrzebowanie na moc sprężarki 

6.2.2 Spadek ciśnienia 

6.2.3 Prędkość gazu wypływającego przez otwór w dyszy/kołpaka 

6.2.4 Podziałka rusztu powietrznego 

6.2.5 Średnica otworu wlotowego oraz otworów wylotowych dyszy/kołpaka 

6.2.6 Głębokości penetracji strugi gazu 

6.2.7 Energia kinetyczna strumienia wylotowego gazu z dyszy/kołpaka 

6.3 Podsumowanie 


7 Podsumowanie 

Streszczenie 

Abstract