okładka książki
56,11 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek red.
Monografia, Wyd. I, 282 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-720-0
Spis treści

Wstęp

Część I SYSTEMOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 1 Łucja Waligóra
Jakość zasobów ludzkich jako wyzwanie dla współczesnych organizacji. Prezentacja wybranych konkursów z obszaru ZZL
Rozdział 2 Aleksandra Czarnecka
Audyt personalny – strategiczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi
Rozdział 3 Sebastian Skolik
Adaptacja personelu do zmian w organizacji w perspektywie ewolucyjnej
Rozdział 4 Tomasz Odzimek
Zmiany prawa i systemu podatkowego a wpływ na zarządzanie organizacją

Część II SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 5 Magdalena Bsoul-Kopowska
CSR w polityce Unii Europejskiej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Rozdział 6 Felicjan Bylok
Zakres społecznie odpowiedzialnych działań wobec pracowników, podejmowanych przez menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 7 Joanna Gajda Koncepcja
CSR w kontekście rekrutacji pracowników pokolenia Z

Część III WIEDZA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 8 Monika Jasińska
Synergia i dzielenie się wiedzą – kontekst współdziałania w pracy zespołowej
Rozdział 9 Sławomir Ziółkowski
Transfer wiedzy a zaufanie – problemy, wyzwania, szanse
Rozdział 10 Anna Albrychiewicz-Słocińska
Wiedza jako czynnik zarządzania wiekiem w organizacji
Rozdział 11 Maja Skiba, Agnieszka Kwiatek
Znaczenie i istota kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Część IV KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 12 Zdzisław Ludziejewski
Uwarunkowania komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami korporacyjnymi w dobie procesów globalizacyjnych
Rozdział 13 Iwona Gawron
Uwarunkowania współpracy zespołowej
Rozdział 14 Katarzyna Kukowska
Ewolucyjne reguły współpracy i rywalizacji w aspekcie zachowań organizacyjnych
Rozdział 15 Monika Żak
Zaufanie między przełożonym a podwładnym i jego znaczenie w budowaniu efektywnej współpracy.
Analiza socjologiczna na przykładzie środowiska zawodowego policjantów

Rozdział 16 Agata Przewoźna-Krzemińska
Komunikacja interpersonalna jako kluczowy motywator integrujący pracowników w organizacji

Część V ORGANIZACYJNE CZYNNIKI ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH


Rozdział 17 Konrad Głębocki
Modele zarządzania jakością w administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego
Rozdział 18 Elżbieta Robak
Zatrzymanie młodych pracowników w organizacji jako wyzwanie dla zarządzających kapitałem ludzkim
Rozdział 19 Maryla Karczewska-Czapska
Potencjał kreatywny przyszłych menedżerów – element współdziałania i współdzielenia
Rozdział 20 Ewa Kopeć
Identyfikacja czynników motywacji do pracy w administracji publicznej