okładka książki
44,35 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek (red.)
Monografia, Wyd. I, 287 s., 2018 r.
e-ISBN
978-83-65951-38-0
Spis treści

Wstęp

Część 1 BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

Andrzej Ciupiński
Przeobrażenia instytucjonalne w europejskiej polityce bezpieczeństwa
i obrony 

Eugeniusz Moczuk
Bezpieczeństwo historyczne jako „tarcza” i „miecz”. Wprowadzenie do nowej kategorii analizy bezpieczeństwa 
Wojciech Maciejewski
Racjonalność działania w obszarze bezpieczeństwa – jakich zagrożeń jesteśmy świadomi
w wybranych kategoriach bezpieczeństwa 

Beata Krzemińska
Twardy i miękki akt mowy w procesie sekurytyzacji granic zewnętrznych Unii Europejskiej
Zdzisław Ludziejewski
Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działań grup dyspozycyjnych

Część 2 BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Ryszard Bełdzikowski
Administracja skarbowa instrumentem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Aspekty podatkowe i definicyjne 
Tomasz Odzimek
Bezpieczeństwo socjalne w aspekcie roli państwa we wspieraniu finansowym rodziny
Krzysztof Sala
Bezpieczeństwo ekonomiczne w układach lokalnych. Studium przypadku Częstochowy 
Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska
Bezpieczeństwo socjalne kobiet 50+ a ich wyjazdy
turystyczno-wypoczynkowe 

Mieczysław Sprengel
Pragmatyzm bezpieczeństwa ekonomicznego Australii i Japonii
w kontekście wzajemnych relacji

Andrzej Żebrowski
Walka informacyjna instrumentem neutralizacji przeciwnika w sferze politycznej
Anna Karczewska
Dekonsumpcja i zachowania proekologiczne jako elementy zrównoważonej konsumpcji

Część 3 BEZPIECZEŃSTWO W ZARZĄDZANIU

Mariusz Kumorek, Mirosław Kwieciński
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspansji przedsiębiorstwa 
Ireneusz Drabik
Dezinternacjonalizacja przedsiębiorstwa w warunkach niepewności otoczenia 
Jacek Sroka
Niesiłowe sposoby redukowania zagrożeń wynikających z aktywności grup interesu na przykładzie europejskich stosunków przemysłowych 

Część 4 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Magdalena Bsoul-Kopowska
Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu instytucjonalnym 
Edward Chrzan
Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
w kontekście oddziaływania Internetu i telewizji 

Henryk Kromołowski
Telemedycyna w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego 
Roman Klupieć
Organizacja honorowego krwiodawstwa w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego
Robert Janik
The EU Health Security in the Context of Contemporary Challenges 
Małgorzata Nowak
Hurtownie danych jako element wspomagający system Business Intelligence w ochronie zdrowia
Monika Kula, Wioletta Bajdur, Andrzej Brzeziński
Przetwórstwo polimerów w aspekcie bezpieczeństwa środowiskowego