okładka książki
41,73 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.)
Monografia, Wyd. I, 264 s., 2017 r.
ISBN
978-83-65951-16-8
Spis treści

Jan POPCZYK
KLASTROWY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ. WIRTUALNA OSŁONA KLASTROWA – NET METERING – SELFDISPATCHING
(I RESTRUKTURYZACJA ELEKTROENERGETYKI) 


Część I UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Grzegorz CHMIELARZ
ZAGROŻENIA A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE – STUDIA PRZYPADKÓW 

Karolina GAŁĄZKA, Piotr KACEJKO
POZYCJA INWESTORA NA RYNKU MIKROINSTALACJI W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY
O OZE 


Manuela INGALDI, Robert ULEWICZ
ŚWIADOMOŚĆ STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA W OKOLICY UCZELNI - WPROWADZENIE DO BADAŃ 

Manuela INGALDI, Robert ULEWICZ
ŚWIADOMOŚĆ STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I ICH WYKORZYSTANIA W OKOLICY UCZELNI - WYNIKI BADAŃ  

Aleksandra KOSZAREK-CYRA
INDUSTRIAL PROSUMERS W DOBIE ENERGETYCZNEJ REWOLUCJI 

Jan POPCZYK Dorota NIEDZIÓŁKA, Paweł CZYŻAK
RYZYKO ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ

Sebastian SKOLIK
SPOŁECZNE DETERMINANTY ROZWOJU PROSUMPCJI W ŚRODOWISKU CYFROWYM 

Janusz SOWIŃSKI, Tadeusz PYDYCH
ANALIZA WYBRANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW
W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 


Część II TECHNIKA

Krzysztof BODZEK
SYMULATOR HYBRYDOWY KLASTRA ENERGETYCZNEGO

Krzysztof DĘBOWSKI, Tomasz KRASZEWSKI, Piotr ŚWISZCZ
ALGORYTM STEROWANIA PME - GŁÓWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W TRYBACH PRACY:
"ON-GRID", "SEMI OFF-GRID" ORAZ "OFF-GRID" 


Marcin FICE
AKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURZE ENERGETYCZNEJ

Jarosław MICHALAK, Marcin ZYGMANOWSKI, Grzegorz JAREK, Michał JELEŃ
BADANIA PRZEKSZTAŁTNIKA SIECIOWEGO W PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURZE ENERGETYCZNEJ
W STANACH STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH


Mirosław PAROL, Łukasz ROKICKI, Michał POŁECKI, Rafał PAROL, Przemysław KOMARNICKI, Bartłomiej ARENDARSKI, Mariusz PIOTROWSKI
PROJEKTOWANIE I OPTYMALNE STEROWANIE PRACĄ MIKROSIECI NISKIEGO NAPIĘCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Krzysztof SZTYMELSKI
ANALIZA UZYSKÓW RZECZYWISTEJ INSTALACJI PV O MOCY 2 kWp 

Wojciech TRZASKO
ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE

Robert WÓJCICKI
NET METERING NA PROSUMENCKIEJ OSŁONIE KONTROLNEJ OK1

Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK
STRATY MOCY W WYBRANYCH TOPOLOGIACH PRZEKSZTAŁTNIKA SIECIOWEGO DLA PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ 

Część III ZARZĄDZANIE

Mateusz BAJOR
SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ NA TERENACH WIEJSKICH

Sebastian KILUK, Paweł KWASNOWSKI
SMART-IT TECHNOLOGY, A NEW APPROACH TO POWER DEMAND MANAGEMENT IN SMART GRID

Jan POPCZYK Paweł KOBIS, Artur WRZALIK
NARZĘDZIA E-MARKETING WSPIERAJĄCE PROSUMPCJĘ W SEKTORZE MSP 

Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK
PROSUMENCKI WYMIAR PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI 

Artur WRZALIK, Adam SOKOŁOWSKI, Rafał NIEDBAŁ
HIERARCHICZNY MODEL WYBORU TECHNOLOGII ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ 

PODSUMOWANIE