okładka książki
24,66 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.)
Monografia, Wyd. I, 138 s., 2017 r.
ISBN
978-83-65951-10-6
Spis treści

Przedmowa

Część I
Rozwój kapitału ludzkiego w organizacjach


Robert Janik
Wpływ doktryny i praktyk religijnych na kształtowanie się etosu biznesowo-menedżerskiego mormonizmu 

Marzena Staszkiewicz
Formy doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich

Sandra Matysik
Kompetencje menedżera a zarządzanie różnorodnością w Polsce i na świecie 

Agnieszka Kulej, Paula Pietrak
Coaching w Polsce w opinii studentów kierunku doradztwo i coaching
Collegium Da Vinci 


Zbigniew Stempnakowski
Kompetencje przedsiębiorcze studentów a ekonomizacja działalności uczelni wyższej 

Część II Technologie informacyjne w procesach zarządzania organizacjami

Klaudia Smoląg, Daria Kuczerska
Wykorzystanie systemów informatycznych w firmach transportowych 

Jacek Chmielewski
Czynnik ludzki a bezpieczeństwo informatyczne nowoczesnych przedsiębiorstw 

Rafał Niedbał, Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Technologia mikrolokalizacji – wybrane obszary zastosowań standardu iBeacon 

Część III
Społeczny wymiar funkcjonowania i rozwoju organizacji


Felicjan Bylok
Sieci społeczne i ich znaczenie w rozwoju kapitału społecznego w przedsiębiorstwie 

Joanna Gajda
Nowe wyzwania w odniesieniu do zarządzania generacją pracowników 50+ 

Magdalena Mrozik, Sylwia Gostkowska-Dźwig
Występowanie stresu zawodowego i wpływ na satysfakcję pracy urzędników 

Piotr Rybicki
Grupy zakupowe a zarządzanie energią w gminach