okładka książki
39,96 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel (red.)
Monografia, Wyd. I, 230 s., 2017 r.
ISBN
978-83-65179-91-3
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Damian Bińkiewicz, Martyna Musiał, Agnieszka Bitkowska
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach 

Rozdział 2. Adam Brzeszczak, Justyna Imiołczyk
Budżet partycypacyjny jako narządzie zarządzania finansami publicznymi w mieście Częstochowa

Rozdział 3. Katarzyna Dawczyk
Wybrane aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi 

Rozdział 4. Katarzyna Dawczyk
Charakterystyka rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2013-2015 

Rozdział 5. Katarzyna Gągola
Benchmarking jako koncepcja współczesnego zarządzania organizacją 

Rozdział 6. Marta Grzyb
Rola podatku od nieruchomości w procesie zasilania finansowego gminy Krzepice
w latach 2011-2015 


Rozdział 7. Agata Jarosz
Zarządzanie ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach w Częstochowie 

Rozdział 8. Klaudia Kozioł
Internet w procesie budowania wartości dla klienta

Rozdział 9. Katarzyna Kucia
Czynniki ryzyka na przykładzie przedsiębiorstwa branży transportu lotniczego EnterAir S.A.

Rozdział 10. Marcin Majdzik
Działania marketingowe w zakresie promowania segregacji odpadów komunalnych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. 


Rozdział 11. Dominika Mienculewicz
Zarządzanie relacjami interpersonalnymi jako sposób efektywnego zarządzania zespołem

Rozdział 12. Piotr Minda, Adam Nowak, Agnieszka Bitkowska
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem oprogramowania Jira Core 

Rozdział 13. Martyna Musiał, Damian Bińkiewicz, Anna Lemańska-Majdzik
Przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Rozdział 14. Adam Nowak, Piotr Minda, Anna Korombel
Decyzje finansowe polskich gospodarstw domowych w świetle badań ogólnopolskich

Rozdział 15. Adriana Potempa, Tomasz Huć, Małgorzata Okręglicka
Outsourcing jako forma zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach .

Rozdział 16. Izabela Reterska, Edward Chrzan
Znaczenie marketingu wewnętrznego dla rozwoju małych firm usługowych

Rozdział 17. Izabela Reterska
Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród konsumentów w świetle badań empirycznych .

Rozdział 18. Aneta Skorek, Marta Piątek, Marcin Kowalski
Znaczenie odnawialnych źródeł energii na przykładzie energetyki słonecznej w gminie miasto Częstochowa 

Rozdział 19. Luiza Skrobich, Katarzyna Kucia
Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego – proces komunikacji z docelowym audytorium na przykładzie miasta Częstochowa 

Rozdział 20. Elżbieta Stolarska
Nieruchomości jako dobra inwestycyjne – wybrane aspekty

Rozdział 21. Anna Wacowska, Edward Chrzan
Internacjonalizacja działalności jako element konkurencyjności małego przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji gospodarki .