okładka książki
22,54 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz
Monografia, Wyd. I, 120 s., 2016 r.
ISBN
978-83-65179-80-7
Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
Podstawowe zagadnienia z ergonomii

Definicje ergonomii
Podstawa badań ergonomicznych

ROZDZIAŁ 2
Praca w życiu człowieka

Podstawa motywacji do pracy
Biorytm z życiu człowieka

ROZDZIAŁ 3
Warunki pracy

Definicja materialnych warunków pracy
Mikroklimat
Pyły
Oświetlenie 
Barwy
Hałas 

ROZDZIAŁ 4
Wpływ pracy na organizm człowieka

Systemy i układy organizmu człowieka
Zmęczenie i stres
Stres
Czas pracy
Przerwy w pracy

Rozdział 5
Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy

Cechy antropometryczne jako podstawa projektowania przestrzeni pracy
Pozycja człowieka przy pracy
Pozycja leżąca
Pozycja klęcząca i kucająca 
Pozycja siedząca
Pozycja stojąca
Pozycje pochylone lub wymuszone
Ręczne przemieszczanie ciężkich przedmiotów
Pola widzenia 

ROZDZIAŁ 6
Badanie wydatku energetycznego

Metody badania wydatku energetycznego
Metoda chronometrażowo-tabelaryczna wg Gunthera Lehmanna

Rozdział 7
Badanie wydatku energetycznego metodą chronometrażowo - tabelaryczną
na stanowisku spawacza 

Stanowisko pracy spawacza
Fotografia dnia pracy spawacza

Rozdział 8
Badanie wydatku energetycznego metodą chronometrażowo - tabelaryczną
na stanowisku nauczyciela przedmiotów technicznych

Stanowisko pracy nauczyciela
Fotografia dnia pracy nauczyciela informatyki

Rozdział 9
Metody badania obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Metoda OWAS
Metoda RULA 
Metoda REBA 

Rozdział 10
Badanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
przy pomocy metody OWAS

Badanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
przy pomocy metody OWAS na stanowisku spawacza
adanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pomocy metody OWAS na stanowisku
nauczyciela przedmiotów technicznych

Rozdział 11
Badanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracownika biurowego

przy pomocy metody RULA 
Charakterystyka stanowiska pracy – stanowisko biurowe 
Badanie obciążenia kończyn górnych na stanowisku pracy wg metody RULA

Rozdział 12
Badanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku
spawacza przy pomocy metody REBA

Zagadnienia problemowe

Literatura

Indeks rzeczowy