okładka książki
27,29 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Małgorzata Okręglicka, Anna Lemańska-Majdzik (red.)
Monografia, Wyd. I, 161 s., 2016 r.
ISBN
978-83-65179-54-8
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Katarzyna Gągola, Katarína Havierniková
Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych 

Rozdział 2. Agata Jarosz, Anna Korombel
Ubezpieczenie jako forma przeniesienia ryzyka w handlu zagranicznym  

Rozdział 3. Anna Korombel, Katarzyna Kucia
Znaczenie i rozwój rynku powierzchni magazynowych w Polsce 

Rozdział 4. Anna Korombel, Katarzyna Kucia
Ryzyko w systemie dystrybucji towarów na przykładzie sieci marketów drogeryjnych X 

Rozdział 5. Marcin Majdzik
Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie Gminy Miasta Częstochowa 

Rozdział 6. Anna Michalik
Wyzwania przedsiębiorstwa na drodze wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju 

Rozdział 7. Martyna Musiał, Maciej Sepczuk
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w szkolnictwie wyższym  

Rozdział 8. Kinga Olszewska, Kamila Rybak
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 9. Katarzyna Olejniczak, Magdalena Dratwa
Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie pracowników

Rozdział 10. Katarzyna Olejniczak, Katarzyna Nabiałek
Odpowiedzialność za transport drogowy materiałów niebezpiecznych – podmioty w procesie transportowym a jakość bezpieczeństwa przewozu

Rozdział 11. Artur Sierpiński
Oczekiwania pracodawców odnośnie kompetencji kandydatów w zakresie zastosowania metodyk projektowych w zależności od zmienności otoczenia przedsiębiorstwa 

Rozdział 12. Aneta Skorek, Renata Włodarczyk
Przegląd i analiza certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 

Rozdział 13. Justyna Stodułka
Zastosowanie innowacji popytowych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem 

Rozdział 14. Elżbieta Stolarska
Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytu hipotecznego 

Rozdział 15. Robert Turek
Wybrane ekologiczne aspekty działań przedsiębiorczych we współczesnej gospodarce